YÖK Denkliği

Bulgaristan'da denklik ve Yök denklik hakkında önemli bilgiler

Yök Denkliği

Bulgaristan'da Denklik

Dilerseniz Bulgaristan EHSEM Üniversitesi, dilerseniz Amerika Princeton veya İngiltere The University of Sheffield mezunu olun, fark etmez! YÖK nezdinde akredite bir Alman veya Amerikan üniversitesi ne ise, Bulgar üniversitesi de odur! Bu gerçeği asla aklınızdan çıkarmayın.

Yurtdışında, bir AB ülkesinde-mesela Bulgaristan’da eğitim almayı düşünen bir öğrenci her şeyden önce YÖK denkliğini ve Bulgaristan’da denklik mevzusunu dert ediniyorsa, önce o ülkenin belli başlı – EHSEM Üniversitesi veya Ulusal Spor Akademisi Vassil Levsky gibi- dünyada da saygınlığı olan doğru kurumları seçmelidir. Çünkü doğruyu seçtikten sonra yanlışlar zaten peşinizi bırakacaktır ve YÖK denkliği de sorun olmaktan çıkacaktır!

Eğitimini yurtdışında sürdürmek ve ülkesine döndüğünde mesleğini icra etmek ve özellikle kamuda görev almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biridir YÖK denkliği. Bulgaristan'ın belli başlı, saygın üniversiteleri ve programları YÖK tarafından tanındığı için YÖK denkliği hususunda Bulgaristan’da denklik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanması mümkün değildir. YÖK denkliği konusunda dikkat edilmesi gereken diğer bir madde de eğitim alınması düşünülen üniversitenin kendi ülkesinde akredite olup olmadığı ve YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının öğrenilmesidir. Bunun en sağlıklı yolu da, YÖK Denklik Birimine başvurularak, hedefteki okulun YÖK tarafından tanınıp tanımadığıyla alakalı resmi bir yazı alınmasıdır.

Bulgaristan’da denklik ve YÖK denkliği konusunda hassas olanların bilmesi gereken diğer bir nokta da, YÖK denklik başvurularının münferit incelendiği ve her bölümün kendi içerisinde değerlendirildiğidir.

Aday öğrencilerin ve evladının Bulgaristan’da eğitim almasını isteyen velilerin bilmesi gereken ise, bizler, denklik sorunu yaşamayacağınız ve sadece Bulgaristan'ın değil Avrupa'nın da sayılı kurumları arasına girmiş köklü ve lider üniversite ve programlarına kayıt olmanızı ve başarı ivmenizi yakalamanızı sağlamakla yükümlüyüz. Sağlayacağımızdan da emin olabilirsiniz, çünkü biz, yaşadığımız işi yapan, işini aşkla ve şevkle icra eden, ülkesi Bulgaristan'ın doğru şekilde tanıtılması ve tanınması için can atan müthiş bir danışmanlık ekibiyiz.

Temsil Ettiğimiz Tüm Bulgaristan Üniversiteleri YÖK tarafından tanınmaktadır.

Bulgaristan'da Denklik Hakkında Merak Edilenler

1. Yurt dışında eğitime başlamak istiyorum. ÖSYM sınavlarına girmek zorunda mıyım?

Hayır. YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda eğitiminize başlayabilirsiniz. Ancak denklik başvurunuz Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecektir. Yurtdışında eğitime başlama koşullarını düzenleyen ilgili kararlar geri alınmıştır.

2. Diploma aslını Yükseköğretim Kuruluna vermek zorunda mıyım?

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 4. maddesinde belirtildiği üzere incelemeler belge asılları üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle tanıma ve denklik başvurularında diploma aslının YÖK'e ibraz edilmesi gerekmektedir.

3. Denklik işleminin aşamaları nelerdir?

 1. Başvuru sahibinin dosyasının açılması ve ön inceleme yapılması,
 2. Eksik /gerekli belge söz konusuysa durumun ilgiliye tebliği,
 3. Dış temsilcilikler aracılığıyla diploma teyidinin yapılması (gerekli durumlarda),
 4. Alan tespiti için gerekli yazışmaların yapılması (gerekli durumlarda),
 5. Dosyanın ilgili alt komisyonlarca incelenmesi (gerekli durumlarda),
 6. Ön inceleme raporunun hazırlanması,
  Dosyanın Denklik Komisyonu tarafından incelenmesi,
 7. Raporun Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda görüşülmesi,
 8. Tanıma/Denklik/KKTC Protokol yazısı/Red/STS/Lisans Tamamlama/YDS kararlarının yerine getirilmesi ve ilgililere tebliği,
 9. Tanıma/Denklik Belgesi/Geçici Mezuniyet
 10. Belgesinin hazırlanması,
 11. Belgenin imzaya sunumu,
 12. Denklik belgesinin, başvurunun reddedilmesi halinde kurul kararının ve orijinal belgelerin ilgiliye veya noter onaylı resmi vekaletnameye sahip vekiline elden teslim edilmesi.

4. Başvurumu benim yerime bir başkası da yapabilir mi?

Noter onaylı resmi vekaletnameye sahip olunması koşuluyla başvuru sahibi adına başvuru yapılabilmektedir.

5. Tanıma ve/veya Denklik işlemi için belgeleri tamamladıktan sonra nereye müracaat edeceğim?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi Müracaat Ofisi Bilkent / ANKARA adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

6. Denklik başvurumun hangi aşamada olduğunu öğrenmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Dosyanızda belirttiğiniz e-mail adresinize dosyanızın hangi aşamada olduğuna dair bilgilendirme mesajı gönderilir. Ayrıca çağrı merkezinden “ 0850 470 0965 (YÖK)" mesai saatleri içerisinde bilgi alınabilmektedir.

7. Denklik başvurumun ne kadar sürede sonuçlanır, kesin bir tarih verilebilir mi?

Başvuruların sonuçlanması, eğitim alınan kurumun bulunduğu ülkeye, gerekli yazışmalara, mezun olunan programa vb. durumlara göre değişkenlik gösterdiğinden kesin bir tarih verilememektedir.

8. Diploma Teyidi ne demektir?

Diploma teyidi, dış temsilcilikler aracılığıyla başvuru sahibinin ilgili yükseköğretim kurumunda gerçekten eğitim alıp almadığı, aldı ise öğrenim türü, diploma bilgileri vb. hususlarında bilgi alınmak üzere yapılan yazışmadır.

9. Hangi durumlarda, denklik verilebilmesi için YDS'den başarılı olmam gerekmektedir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin öğretmenlik programları, filoloji ile mütercim-tercümanlık programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde, mezun olunan program dili ülkenin resmi dili ile aynı değilse mezun olunan program dilinde Yabancı Dil Sınavından (YDS) yüz üzerinden en az seksen puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puanı alma şartı aranır.

10. Eczacılık alanındaki diplomaların denklik işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Eczacılık alanındaki diplomaların denklik başvurularının incelenmesi sonucunda, eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde ve stajında eksiklik bulunmayanların, kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde ilmi hüviyet tespitinin yapılması ve başarılı olunması halinde denklik işlemi yapılır. Yapılan inceleme sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde ve stajında eksiklik bulunanlara ise kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde zorunlu eksik derslerini, eksik olan süreyi, stajını tamamlaması ve akabinde kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde ilmi hüviyet tespitinin yapılması ve sayılanlardan başarılı olması halinde denklik işlemi yapılır.

11. Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) nedir?

Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj tamamlama, proje yapma veya sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme, değerlendirme ve belirlemeye yönelik işlemler bütünüdür.

12. Hakkımda Tıp Doktorluğu/Diş Hekimliği alanında STS kararı alındı. Bu sınava eşdeğer başka sınavlar var mıdır?

STS – klinik bilimler kararı alınanların bu sınavların dışında ayrıca dilediklerinde ilgili üniversitenin belirleyeceği tarihlerde başvurabilmek üzere, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirleyeceği üniversiteler tarafından yapılacak olan yapılandırılmış klinik sınavlara girebilmektedir. Ayrıca,

 • USMLE-Step 3
 • PLAB-Part 2
 • AMC-Clinical examinations
 • MCCQE-Part2
 • Arztliche Prüfungen (3 AP,Staats examen)

Sınavlarından başarıyla geçmiş olan başvuru sahiplerinin bu sınav sonuçları da STS yerine geçerli olmaktadır.

13. Seviye Tespit Sınavı hangi tarihlerde yapılmaktadır?

ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavları için www.osym.gov.tr;

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavları için www.yok.gov.tr adreslerinden tarih dahil olmak üzere detaylı bilgi alınabilmektedir.

14. Seviye Tespit Sınavının konu kapsam ve ağırlıkları nelerdir?

Seviye Tespit Sınavının konu kapsam ve ağırlıkları alanlarına göre STS kılavuzunda yer almaktadır.

15. STS sonuçlarını nasıl öğreneceğim?

ÖSYM'nin yaptığı Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik alanlarındaki sınav sonuçları ÖSYM web sitesinde, Yükseköğretim Kurulu’nun diğer alanlarda (Mühendislik, Türk Dili, Hukuk vb.) yaptığı sınav sonuçlarıysa YÖK web sitesinde yayınlanmaktadır.

16. STS’de başarılı olabilmek için en az kaç puan almam gerekmektedir?

Başarılı sayılabilmek için asgari puan yapılacak olan Seviye Tespit Sınavlarında 100 üzerinden en az 40 puandır.

18. Denklik işlemlerim sonuçlandığında asıl belgeler tarafıma teslim edilecek mi?

Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tanıma veya denklik belgesi, bir üst yazı ekinde evrak asıllarıyla birlikte başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmi vekaletnameye sahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilir. Başvuru sırasında Yükseköğretim Kurulu’na verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve incelemeye esas belge olarak dosyada saklanır.

19. Denklik belgemi kaybettim. Denklik belgemin tekrar düzenlenmesi mümkün müdür?

Ulusal gazetelerden birine verilen kayıp ilanı, talebinizi içeren imzalı bir dilekçe ve 50 TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile YÖK'e başvurmanız halinde “İlgili Makama" hitaben bir yazı düzenlenmektedir. Denklik belgesinin kaybedilmesi halinde yeniden denklik belgesi düzenlenmemektedir.

20. Okulum tanınmıyor diye başvurum reddedildi, bu ne anlama geliyor?

Denklik alabilmek için diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir. Bu hususları sağlamayan Yükseköğretim Kurumlarından alınan diploma denklik başvuruları reddedilmektedir.

21. Öğrenim görmek istediğim ya da öğrenim gördüğüm Yurtdışı Yükseköğretim Kurumunun tanınıp tanınmadığına dair yazıyı nasıl alabilirim?

Yükseköğretim Kurulu’na, ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkeyi, kurumun adını ve bölümü belirten resmi bir dilekçe ve 50TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile birlikte başvurulması halinde yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığına dair yazı elden/posta yoluyla teslim edilecektir.

Bulgaristan'da Eğitim | Bulgaristan'da Üniversite