ÜDKOS

ÜDKOS

Üniversite Değerlendirme ve Kariyer Oryantasyon Sınavı

Fetih ve macera çağınıza YKS’den dolayı ummanı kıyıdan seyretmeyin! ÜDKOS ile fetih ve maceranıza başlayın!

Üniversite Değerlendirme ve Kariyer Oryantasyon Sınavı / ÜDKOS / nedir?

Genel kültür ve analitik düşünme yetinizi ölçen bu sınavın amacı, başvuruda bulunan öğrenciyi asla geri çevirmek veya herhangi bir not ile değerlendirmek değildir. Öğrencinin hayal ettiği ve kariyer yapacağı bölümü okumak için kayıt olacağı üniversite tarafından hazırlanan bu sınavın asli gayesi, öğrencinin eğitim almak istediği bölümle alakalı yeteneklerine ve ilgisine dair ön bilgiye sahip olmaktır. Sınav sonucunda kariyer merkezimiz tarafından hazırlanan kişisel değerlendirme raporu sayesinde öğrenci kendisini, aile de evladını farklı bir perspektifte tanımış olacaktır. Kendisini yeniden keşfeden öğrenci, okuyacağı bölümle alakalı en doğru kararı verebilecektir.

Merak Edilenler

1- ÜDKOS (Üniversite Değerlendirme ve Kariyer Oryantasyon Sınavı) Nedir?

 • ÜDKOS, tarafımızdan tam ve tek yetki ile temsil edilen Bulgaristan üniversitelerinde  eğitim almak isteyen T.C. uyrukluve yabancıöğrencilerin girdikleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullandıkları bir sınavdır.

2- ÜDKOS ne zaman ve nerede yapılır?

 • Öğrenci vizesini alıp Bulgaristan’a geldiği hafta EHSEM Üniversitesi’nde yapılır.

3- ÜDKOS ile Türkiye’de uygulanan üniversiteye giriş sınavları YKS arasında bir benzerlik var mıdır?

 • YKS ve ÜDKOS’un ortak noktaları oldukça sınırlıdır. Ana hatlarıyla değerlendirildiğinde, ders dağılımları, soru adetleri, soru tipleri, değerlendirme yöntemleri, üniversiteye yerleştirilme işlemleri birbirinden oldukça farklıdır.

4-ÜDKOS’da uygulanan testlerin temaları nelerdir?

 • Bulgaristan üniversitelerine ÜDKOS ile başvuracaklar Matematik, Geometri, IQ, Genel Kültür, İngilizce ve Kompozisyon olmak üzere altı ana temadan oluşan bir sınava tabi olurlar.

5-ÜDKOS hangi dillerde uygulanır?

 • ÜDKOS / Üniversite Değerlendirme ve Kariyer Oryantasyon Sınavı/ Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır.

6-ÜDKOS’da sorulan Genel Yetenek (IQ) sorularının karakteri nasıldır?

 • ÜDKOS’da Temel Öğrenme Becerileri Testi’nde sorulan Genel Yetenek (IQ) sorularının soru karakteri sayısal yetenek ve şekil yeteneği olmak üzere ikiye ayrılır. Sayısal yetenek soruları matematiksel ilişkileri kurabilme ve çözme amacına dayanan sorulardır. Bu soruları çözebilmek için temel matematiksel işlem bilgisine ve pratiğine sahip olmak gerekir.
 • Şekil yeteneği soruları ise daha çok adayların soyut düşünebilme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorulara dayanır. Bu soruları çözebilmek için bilgiden daha çok şekiller arası ilişkileri yorumlayabilme ve bu şekiller arasında bağlantıları kurabilme becerisi gerekir. Bu beceri ise ancak yeterli derecede pratik yaparak geliştirilebilir.

7-ÜDKOS Temel Öğrenme Becerileri Testi’ndeki Matematik ve Geometri sorularının karakteri nasıldır?

 • ÜDKOS Temel Öğrenme Becerileri Testi’nde sorulan matematik ve geometri soruları konu bütünlüğü olarak incelendiğinde matematiğin ve geometrinin lise düzeyinde öğretilen her konu başlığını içerir.

8-ÜDKOS İngilizce testinde sorulan İngilizce sorularının karakteri nasıldır?

 • İngilizce testinde sorulan İngilizce soruları, adayların İngilizce bilgilerini, İngilizce’yi kullanma düzeylerini aynı zamanda da İngilizce yazılmış ifadeleri anlama güçlerini ölçmektedir.

9-ÜDKOS’da baraj puan uygulaması var mıdır?

 • ÜDKOS’da baraj puan uygulaması yoktur. ÜDKOS’un amacı adayın genel kültür ve analitik düşünme yetisini ölçerek doğru programlara yönlenmesini ve kayıt olmasını sağlamaktır.

10-ÜDKOS değerlendirilmesi ne zaman açıklanır?

 • Sınav tarihinden sonraki 30 gün içerisinde değerlendirme raporu tarafınıza iletilir.

11-Üniversitelerin T.C. uyruklu öğrenci kontenjan dağılımları nasıldır?

 • Üniversitelerin yabancı uyruklu öğrencilere ayırdıkları kontenjanlar yıldan yıla değişmektedir lakin izlenen genel kaide, bir fakülteye kabul edilen yabancı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte programlarının kontenjan toplamının % 20’sini geçemez.

12-Bulgaristan’da üniversitelere başvurabilmek için ÜDKOS dışında herhangi bir alternatif var mıdır?

 • Derneğimiz tarafından temsil edilen ve 20 Şubat 2016 YÖK yükseköğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliğine istinaden hareket eden üniversitelere kayıt olabilmeniz için ÜDKOS’a girmeniz gerekmektedir.Şayet eğitim almayı düşündüğünüz programla alakalı YKS puanınız var ise, ÜDKOS’dan muaf tutulursunuz.

Bulgaristan'da Üniversite | Bulgaristan'da Eğitim