Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Lisans Programı

Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü içinde yaşadığımız çevreleri, yerleşmeleri, şehirleri daha yaşanabilir kılmayı amaçlar.Bu yapılırken doğanın insanlara sunduğu kaynakları gelecek kuşaklara da kalacak şekilde akılcı kullanmayı, kültürel mirası ve tarihi değerleri korumayı, eşitlikçi ve hoşgörülü olmayı ilke edinilir. Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünün misyonu bu ilkeleri benimsemiş, birey ve toplumların mutlu olacağı çevreleri planlama ve tasarlama becerisine sahip, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, farklı disiplinlerle ekip içinde çalışabilen, liderlik niteliklerine sahip, sözlü ve yazılı ikna yeteneği gelişmiş, entelektüel, yeniliklere açık, aydın plancılar yetiştirmektir.

Hangi Nitelikler Gerekiyor?

Ygs-Lys puanı ile ve Ygs-Lys puanı olmadan. Nasıl mı? Detaylar için ofislerimiz veya temsilcilerimiz ile görüşünüz.

Alınacak Unvan ve Sertifika

Şehir ve Bölge Planlama Lisans Diploması.

Erasmus

Öğrenci değişim programlarına katılabilirler.

Çift Anadal / Yandal

Öğrenciler, çift anadal ya da yandal yapmak istedikleri alanların, eğer varsa, özel kriterlerini karşıladıkları ve kendi bölümlerinde belli bir not ortalamasını tutturdukları sürece istedikleri bölümde çift anadal ve yandal yapabilmektedir.

Bulgaristan’da Eğitim | Bulgaristan’da Üniversite

Kategoriler