New Brand Sophia Language School

New Brand Sophia Language School

İngilizce& Akademik Hazırlık Eğitimi, New Brand Sophia Language School ‘da verilmektedir. İngilizce öğretimde Cambridge metodolojisi uygulanmaktadır. New Brand Sophia Language School tüm Bulgaristan üniversitelerine kabulde köprü rolündedir ve dil sertifikaları tanınmaktadır.

Bulgaristan’da Eğitim | Bulgaristan’da Üniversite