Mimarlık

Mimarlık

Lisans Programı

Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Mimarlık Programı, öğrencilere, mimarlığın temel sorunsalları olan insan, yapı, sanatlar, doğal ve yapılı çevre konularına, bunlar arasındaki dengelere duyarlı güncel bir mimarlık üretebilme donanım, deneyim ve yetisi kazanmaları için, özgürlükçü bir öğrenim, bilgiye ulaşım, iletişim ortamı sağlamayı amaçlar.

Hangi Nitelikler Gerekiyor?

Ygs-Lys puanı ile ve Ygs-Lys puanı olmadan. Nasıl mı? Detaylar için ofislerimiz veya temsilcilerimiz ile görüşünüz.

Alınacak Unvan ve Sertifika

Mimarlık Lisans Diploması.

 Erasmus

Öğrenci değişim programlarına katılabilirler.

Çift Anadal / Yandal

Öğrenciler, çift anadal ya da yandal yapmak istedikleri alanların, eğer varsa, özel kriterlerini karşıladıkları ve kendi bölümlerinde belli bir not ortalamasını tutturdukları sürece istedikleri bölümde çift anadal ve yandal yapabilmektedir.

Bulgaristan’da Eğitim | Bulgaristan’da Üniversite

Kategoriler