Kalite Politikamız

Sophia Academy Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı; kurum kültürü, kalite anlayışı ve sorumluluklarını yerine getirme bilinciyle, Bulgaristan eğitim danışmanlığı sektöründe bir “ilktir” ve “marka”dır. Evrensel standartlara uygun bir kalite yönetim sistemi ile sürekli gelişme ve iyileştirme süreci içinde olan kurumumuz, standart ve mevzuatların belirlediği şekilde, öğrenci beklenti çizgisinin üzerinde hizmet üretmektedir. Bünyemizdeki danışman ve rehberler, sorumluluklarının bilincinde, deneyimli, katılımcı, teknolojiyi yakından takip eden, evrensel düşünen, yabancı dillere hakim üniversite mezunu kişilerdir. Şirketimiz, sektöründe takip edilen bir kurum olma yolunda evrensel değerlerden aldığı güçle emin adımlarla ilerlemektedir.

Aracılığımız ile alacağınız danışmanlık hizmetleri, kurumumuzun ve aynı zamanda Bulgaristan Eğitim Danışmanları ve Yabancı Dil Eğitim Kurumları Derneği kalite politikası güvencesi altındadır. Kurumumuz, Bulgaristan eğitim danışmanlığı sektöründe ki ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Bulgaristan Eğitim Danışmanları ve Yabancı Dil Eğitim Kurumları Derneği kurucu üyesi olup, eğitim danışmanlığı ve rehberliği veren firmaların sağlayacağı kalite standartlarını belirlemiştir.

Biz, danışmanlarımızın şu kurallara uymasını garanti ederiz:

 • Tüm ulusal kural ve düzenlemelere riayet.

 • Gerekli olan tüm lisans, akreditasyon ve tescillere sahip olmak.

 • Uygulanmakta olan tüm ulusal ve uluslararası standart ve düzenlemeleri yerine getirmek.

 • Profesyonel ve güvenli çalışma ortamı sağlamak.

 • Öğrencinin asıl ilgi alanının dışına çıkılmadan tarafsız ve etik bilgi sunmak.

 • Öğrencilerin kayıt işlemleri bittikten sonra da kendilerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti ve yardımı sunmak.

 • Finansal olarak sorumluluk sahibi olmak ve hizmetin çerçevesinin ne olduğunun taraflar tarafından kesin olarak doğru anlaşılmasını sağlamak için yeterince açık ve şeffaf olmak.

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

Biz, rehber & danışmanlar:

 • Sistemli çalışır ve haliyle sistemin bize ve öğrencilerimize hizmet etmesini sağlarız.
 • Sinerji oluştururuz ki hedefleriniz konusunda kendimize güç katarız.
 • Stratejik düşünür ve hareket ederiz.
 • Sorumluluğu bir ekip olarak hepimiz üstleniriz.
 • Gerekenleri gerektiği gibi öğrenmenizi sağlarız.
 • Galat-ı meşhurlarınızı yani doğru bildiğiniz yanlışları yıkarız!

Bizler,

 • Yabancı dile yabancı kalmamanız, hayatınıza renk katabilmemiz,
 • Kariyerinizin ilk tohumlarını ekebilmemiz,
 • Yabancı bir ülkede okumanın zorluklarını değil, güzelliklerini keşfedebilmeniz,
 • Geleneklerinizden kopmadan bir dünya insanı olabilmeniz,
 • Orjinalliğini koruyarak farklı olabilmeniz için VARIZ!
 • Unutmayın, bir insan bildiği ve yapabildiği müddetçe güçlüdür. Biz güçlü olmanız için VARIZ!

 Ve diyoruz ki,

 • Eğitim rehberliğinde kalite ayrıcalık değil, bir haktır. Hakkınızı alın.
 • Bulgaristan’daki eğitim rehberliğini yeniden tanımladık. Yeni tanımı keşfedin!
 • İngilizce veya Bulgarca öğrenmeyi zevkli bir hale dönüştüren eğitim kurumlarını bir araya getirerek üniversite hazırlık kurslarına farklı bir yöntem kazandırdık.
 • Bulgaristan’daki eğitim rehberliği mesleğine ahlaki ve evrensel standartlar boyutunu kazandırdık.
 • Temsil ettiğimiz ve rehberlik hizmeti alan her bir öğrencimizi aynamız kabul ettik.
 • Alçak gönüllü ve sade duruşumuzla yükseldik.
 • Üyelerimiz, öğrencilerimiz ve içinde yaşadığımız toplum için, hiç de kolay olmasa bile, her zaman en doğru olanı yapma ateşiyle yandık.
 • Gücümüzü piyasadan değil, önce Rabbimizden sonra da öğrencimizden aldık.

Başarı ve Liderlik Anlayışımız

Başarı anlayışımız, çalışanlarımızın birbiri ile rekabet etmesinden ziyade, birbirleri ile her konuda işbirliği yapıp, öğrencilerimize yardım ederek öğrencinin bile kendi beklentilerini aşmasını teşvik etmekle açıklanır. Danışmanlarımız bu amaç uğrunda çalışırken, öğrencilerimizin en zor anlarda bile vazgeçmemelerini, potansiyel ve kapasitelerinin farkına varmalarını sağlarlar.

Misyonumuz, öğrencilerimizin farklı, önemli ve kalıcı değerler oluşturma performansına katkıda bulunmak; gençlerin hayatlarına heyecan katan, akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan sıradışı mentör ve danışmanları kadromuza katarak her geçen gün büyümektir. Biz, öğrencilerimizin başarılı oldukları takdirde başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Biz, değerler odaklı bir kurumuz. Bizim için bunun anlamı;

 • Öğrencinin beklentilerini kendi çıkarlarımızın önüne koymaktır, yani bu beklenilenden daha fazla değer sunmamız demektir, fakat bu da asla öğrencinin her istediği doğrudur ve yapılacaktır manasına gelmemektedir.

 • Profesyonellikten asla taviz vermeden iş faziletini korumaktır; yerel anane ve geleneklere saygı gösterirken, kendi değerlerimizi kompromote etmemektir.

 • Öğrencimize dair bilgileri gizli tutmaktır; yapmış olduğumuz işin reklamını yapmaktan ziyade, öğrencilerimizin başarısına odaklanmamızdır.

 • Gerçeği olduğu gibi anlatmak demektir.

 • Kurumumuzun tüm imkanlarını seferber ederek çalışanlarımızın en iyiyi sunması demektir; yapısal ve planlı danışmanlık hizmeti veren rehberlerimizin kararlarını almadan ve öğrenciye sunmadan önce, konuya dair tüm araştırma ve analizleri dikkatlice yaptıkları anlamına gelmektedir.

 • Her ne kadar kolay olmasa da, içinde yaşadığımız topluma ve öğrencimize en doğruyu, en iyiyi sunma ihtirasımız asla vazgeçmeyeceğiz demektir.

Bulgaristan’da Üniversite | Bulgaristan’da Eğitim