İşletmecilik ve Yönetim

İşletmecilik ve Yönetim

Lisans Programı

Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Program, şirketlerin hedeflerine daha verimli yöntemlerle ulaşabilmesi için insan ve teknoloji kanalıyla bilginin oluşturulması, paylaşılması ve uygulamaya konulması süreçlerini kapsar. Bilgiyi, üretim ve yönetim süreçlerinin temel değişkeni olarak gören bu disiplin, bilginin kazandığı stratejik değerle kurumsal rekabetin önemli bir unsuru konumuna gelmiştir.Bölümün amacı, kendilerine yöneticilik kariyeri çizmek isteyen ögrencileri, günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, güçlü teorik bilgisinin yanısıra bilişim teknolojileri ve bilgi yönetimi konularında donanımlı, etkin iletişim becerilerine sahip uluslararası nitelikte yönetici adayları yetiştirmektir.

Hangi Nitelikler Gerekiyor?

Ygs-Lys puanı ile ve Ygs-Lys puanı olmadan. Nasıl mı? Detaylar için ofislerimiz veya temsilcilerimiz ile görüşünüz.

Alınacak Unvan ve Sertifika

İşletmecilik ve Yönetim  Lisans Diploması.

 Erasmus

Öğrenci değişim programlarına katılabilirler.

Çift Anadal / Yandal

Öğrenciler, çift anadal ya da yandal yapmak istedikleri alanların, eğer varsa, özel kriterlerini karşıladıkları ve kendi bölümlerinde belli bir not ortalamasını tutturdukları sürece istedikleri bölümde çift anadal ve yandal yapabilmektedir.

Bulgaristan’da Eğitim | Bulgaristan’da Üniversite

Kategoriler