İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi

(Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı)

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerden şunlar beklenir: 

 • Profesyonel yönetime ilişkin temel kavramların, araçların ve teorilerin tam ve bütünleşmiş bilgisi 
 • İşletmeyle ve işletmenin sorunlarıyla yaratıcı ve etkili bir şekilde ilgilenebilmek için gereken davranışsal ve analitik beceriler 
 • İşletmelerin faaliyet gösterdiği ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal ortamları kavrama yetisi 
 • İşletmenin hem iç hem dış yönetimsel işlerinde profesyonel ve kişisel doğruluk ve sosyal sorumluluk anlayışı. 

Araştırma Alanları  

Sendika-dışı çalışan temsiliyeti, sendikalaşma, sendikal network ağları, pozitif işçi-işveren ilişkileri, personel gelişimi, sürdürülebilir kalkınma stratejileri, paydaş ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk, uluslararası pazarlama, tüketici davranışları, girişimcilik, iş geliştirme hizmetleri, algılama stilleri, insan kaynakları yönetimi, personel seçimi ve değerlendirmesi, örgütsel adalet, tüketici memnuniyeti, hizmet pazarlaması, hizmet kalitesi, ihracat modelleri.

Programa Dair

 • Program Adı: İşletme Yönetimi
 • Eğitim Türü: Uzaktan Öğretim
 • Derece: M.S.
 • Mezuniyet: Tez Savunması (Tezli) veya Tezsiz (Devlet Komisyon Sınavı)  
 • Yıllık Eğitim Ücreti:
 • Alan İçi:Peşin 6,900 TL, Aylık Taksitli Ödeme9.900 TL
 • Alan Dışı:Peşin 10,900 TL, Aylık Taksitli Ödeme13.900 TL
 • İngilizce Akademik Eğitim Hazırlık Ücreti: 2,000 Euro
 • Alan İçi Süre:1 yıl (lisans mezuniyeti iktisadi ve yönetim bilimlerinden olanlar)
 • Alan Dışı Süre:1,5 yıl (lisans mezuniyeti iktisadi ve yönetim bilimlerinden farklı olanlar)
 • Üniversite: Bölgesel Kalkınma ve Endüstriyel Tarım Üniversitesi
 • Diploma Tanınma & Denklik: Evet

DERSLER

 • Pazarlama Yönetimi
 • Halkla İlişkiler ve İletişim
 • Finansal Yönetim
 • Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
 • Araştırma Yöntemleri
 • İşletme Yönetimi
 • Finansal Kurumlar Yönetimi
 • Liderlik Teorileri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Tez Savunması veya Devlet Komisyon Sınavı  

Merak Edilenler

1. UARD’da uzaktan öğrenme nasıl gerçekleşiyor?

UARD’de uzaktan öğretim  kişinin kendi öğrenme zamanını yönetebildiği, işbirliği araçları üzerinden diğer öğrencilerle ve akademisyenlerle iletişim kurabildiği, sadece tek bir mekana bağlı kalmadan derslere erişebileceği platformlar üzerinden gerçekleşiyor. ‘UARD Online Öğrenme Platformu’ üzerinden ulaşabildiğiniz görsel-işitsel öğrenme materyalleri, dokümanlar, sunumlar, forum, quiz gibi eşzamansız öğrenme araçları öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla öğretim elemanları tarafından hazırlanarak platforma aktarılıyor. Ayrıca eşzamansız öğrenme araçları her hafta eşzamanlı ‘canlı dersler’le destekleniyor. Canlı ders video kayıtları, dersleri dilediğiniz zaman tekrar etmeniz ve izleyebilmeniz için her hafta platforma aktarılıyor.

2. Uzaktan öğretim hangi adaylar için daha uygun?

Uzaktan öğretimi iş yoğunluğu yaşayan ya da çeşitli sebeplerden dolayı kampüs derslere gelemeyen adaylar tercih eder. Bireysel bir çalışma isteyen adaylar için idealdir.

3. Öğretim elemanları ile nasıl iletişim kurarım?

Öğretim elemanları ile email ve telefon yoluyla iletişime geçebiliyorsunuz. 

4. Ders programı ne kadar esnek?

Zorunlu dersler tüm öğrencilerin alacağı dersler olduğundan her dönem açıktır. Seçmeli dersler her dönem değişebilir ve yenileri açılabilir. 

5. Derslere ne kadar vakit ayrılması gerekir?

Derslerde başarılı olunması için ders başına haftada 3-5 saatinayrılmasını tavsiye ederiz.

6. Programın tamamlanması ne kadar sürer?

Programın süresi sekiz dönem yani dört yıldır. Dileyenler bireysel eğitim planınageçerek üç yılda da eğitimlerini tamamlayabilirler. 

7. Ödevler ve sınavların ders notundaki payı ne kadar?

İşletme Yönetimi uzaktan öğretim programındaki derslerde ağarlıklı olarak final notunun %80’ni  final sınavı oluşturmaktadır. Geriye kalan %20‘si ise ödevler, ara sınavlar, quizler, aktif katılımya da projerlerle tamamlanabilir.

8. Final sınavları nerede yapılır?

Öğrenciler final sınavları için üniversitenin Plovdiv yerleşkesine gelmek zorundadırlar. Her dönem sonunda bir hafta sonu final sınavları gerçekleşir. 

9.Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitimde alınan diplomada ve statüde bir fark var mı?

Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak bir fark bulunmamaktadır.Diplomalara “Uzaktan Öğretim” ibaresi eklenir.

10. Kabul edilen uluslararası İngilizce dil sertifikaları hangileridir? Enstitünün İngilizce muafiyet sınavı var mıdır?

Uluslararası kabul gören İngilizce dil sertifikaları

 • TOEFL yazılı sistemde 550
 • TOEFL bilgisayar tabanlı sistemde 230
 • TOEFL internet tabanlı istemde 80
 • IELTS (akademik) sınavından reading notu en az 6.00 olmak koşuluyla toplam 6,5
 • CAE, CPE ve FCE sınavlarından A, B, C notu

NEW BRAND SOPHIA Language School English Proficiency and Placement Testi vererek İngilizce hazırlık eğitiminden muaf olursunuz.

 

11. Yurtdışından uzaktan öğretim yolu ile alınan diplomalar YÖK tarafından tanınmakta mıdır? Diplomalara denklik verilmekte midir?

5 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30261

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMAVE DENKLİK YÖNETMELİĞİ

Uzaktan öğretim tanıma ve denklik işlemleri

MADDE 10 – (1) Uzaktan öğretim programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerinde, örgün eğitim için geçerli olan inceleme esaslarına ek olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Uluslararası anlaşmalarla kurulan yükseköğretim kurumlarındaki veya resmî dili Türkçe olan ülkelerdeki uzaktan öğretim programları hariç olmak üzere yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim program dilinin Türkçe olmaması.

b) Uzaktan öğretim programı kazanımlarının aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımları ile uyumlu olması.

c) Uzaktan öğretim programının mezuniyet için gerekli kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün eğitim programının kredi toplamına eşit veya toplamından daha fazla olması.

ç) Mezun olunan uzaktan öğretim programının karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması.

d) Öğrenim görülen dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puanların alınmış olması.

(2) Uzaktan öğretim yoluyla mezun olunan programın kazanımları ile aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımlarının değerlendirilmesi neticesinde alınan eğitimin veya kazanımlarının yetersizliği ile ilgili şüphe oluştuğunda başvuru sahibi, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde SYBS işlemlerine tabi tutulur.

 

Yönetmeliği incelemek içinhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-4.htm

12. Normal (örgün) eğitim ile uzaktan eğitim arasında farklar nelerdir?

Hukuki olarak uzaktan öğretim ve örgün eğitim arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Sadece uzaktan eğitim öğrencileri üniversiteye devam zorunluluğu taşımazken, örgün eğitim öğrencileri devam zorunluluğu taşımaktadır. Görülen dersler ve içerikleri birebir aynı olup, uzaktan eğitim programlarında internet üzerinde verilebilecek şekilde düzenlenmiştir.

13. Önlisans eğitimi uzaktan öğretim ile lisans eğitimine tamamlanır mı?

Evet.Önlisans mezuniyetinizin iktisadi ve yönetim bilimlerinden olmak kaydıyla. 

14. Başka bir üniversitede alınan dersler sayılır mı?

Evet. Eğitim alınan üniversite akredite ise ve transfer olduğunuz program ile müfredat uygunluğu mevcut ise, alınan dersler sayılır.

Bulgaristan'da Eğitim | Bulgaristan'da Üniversite