İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi

(Uzaktan Öğretim Lisans Programı)

Bölgesel Kalkınma ve Endüstriyel Tarım Üniversitesi uzaktan öğretim İşletme Yönetimi Programı, geleceğin liderleri, yöneticileri ve girişimcilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Günümüz dünyasında her sektörde, her büyüklükteki firma ve kamu kuruluşunda işletmecilik fonksiyonlarını yerine getirecek nitelikli adaylara ihtiyaç vardır. İşletme Bölümü mezunları, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Uluslararası Ticaret vb. bölüm mezunlarına göre daha çeşitli alanda, konumda, ve kurumda görev alabilirler.

Programa Dair

 • Program Adı: İşletme Yönetimi
 • Eğitim Türü: Uzaktan Öğretim
 • Mezuniyet: Bitirme Projesi veya Devlet Komisyon Sınavı
 • Eğitim Dili: İngilizce
 • Yıllık Eğitim Ücreti: 11,900 TL (peşin ödeme);  14,900 TL (12 ay taksitli ödeme)
 • İngilizce Akademik Hazırlık Eğitimi Ücreti: 2,750 Euro(peşin), 3,000 Euro(iki taksit)
 • Süre: 4 yıl (3 yılda mezun olma imkânı mevut)
 • Üniversite: Bölgesel Kalkınma ve Endüstriyel Tarım Üniversitesi
 • Diploma Tanınma & Denklik: Evet
 • Çift Dal: Evet
 • Yan Dal: Evet  

Program Çıktıları

 • Temel İşletme ilkeleri ve fonksiyonları -yönetim, muhasebe, finans, pazarlama, operasyon ve üretim yönetimi- konularında ileri düzeyde bilgi sahip olma 
 • İşletmelerin karşılaşabileceği işlevsel ve yönetimsel sorunları çözebilmek için uygun kaynakları ve yöntemleri kullanarak gerekli bilgileri toplama ve elde edilen bilgileri analiz edebilme ve yorumlayabilme becerilerine sahip olma
 • Yerel ve uluslararası siyasal, ekonomik, hukuki, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin işletmeler üzerindeki etkilerini ve oluşturdukları tehdit ve fırsatları tespit edebilme ve açıklayabilme
 • Yaratıcı, yenilikçi ve girişimci yaklaşımların işletmelerin katma değeri yüksek ve sürdürülebilir ürün ve hizmet çözümleri üretmelerinde oynadığı önemli rolü kavrama
 • Sosyal bilim dallarında temel bilgilere sahip olma ve bu bilgileri işletmelerin karşılaşabileceği sorunları anlayabilmek ve çözebilmek için disiplinlerarası yaklaşımla harmanlayarak kullanabilme
 • İşletme alanı ile ilgili konuları eleştirel ve analitik bir bakışla değerlendirebilme becerisi kazanma
 • İşletmeleri ve işletme faaliyetlerini etkileyen ahlaki ve çevresel unsurları kavrayabilme ve iş dünyasında var olan demografik ve kültürel farklılıklara duyarlılık gösterme
 • Paydaş ve çalışma arkadaşları ile etkili iletişim kurabilme ve bilgi ve düşüncelerini uygun teknolojik araçları kullanarak sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerine sahip olma
 • İşletme alanındaki güncel ulusal ve uluslararası literatürü ve yayınları takip edebilme ve bunlarla ilgili değerlendirme ve tartışma yapma yetkinliği kazanma
 • Bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alma ve görevlerini yerine getirme becerilerine sahip olma

İstihdam Durumu

İşletme lisans programını tamamlayan öğrenciler; bankacılık, imalat, turizm, ulaşım, bilgi işlem, eğitim ve sağlık gibi pek çok farklı sektörde, özel şirketlerde ya da kamu kuruluşlarında, denetim ve finansman, pazarlama, satış, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, yönetim danışmanlığı gibi alanlarda çalışabilirler.

Dersler

I.Dönem
 • Makroekonomi
 • İşletme Matematiği
 • İngilizce Eleştirel Okuma ve Yazma
 • Toplum ve Kültürü Anlama
 • Metin Çözümleme ve Etkili İletişim
V.Dönem
 • Finansal Yönetim
 • Marketing Yönetimi
 • Operasyon Yönetimi
 • Ekonomi Politikaları
 • Global İktisadi Düşünce
 • Hizmetler Pazarlaması
II.Dönem
 • Mikroekonomi
 • Kalkülüs I-Diferansiyel
 • İşletme Yönetimine Giriş
 • İngilizce Eleştirel Okuma ve Yazma II
 • Siyaset ve Ekonomiyi Anlama
 • Metin Çözümleme ve Akademik Yazı
VI.Dönem
 • Yaz Stajı I
 • Para ve Bankacılık
 • Organizasyon Kuramları
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Medya Sosyolojisi
 • İnovasyon Yönetimi
III:Dönem
 • Hukuka Giriş
 • Finansal Muhasebe
 • İstatistik I
 • İşletme İletişimi
 • SSCB Sonrası Bulgaristan
 • Bilim ve Teknolojiyi Anlama
VII.Dönem
 • Stratejik Yönetim
 • Piyasa İstihbaratı ve Pazarlama Matematiksel Analiz
 • Dünya Medeniyetleri Çarpışmaları
 • Medya ve İletişim Çalışmaları
 • Dünya Ekonomisi
IV.Dönem
 • İş Hukuku
 • Örgütsel Davranış
 • İşletme Muhasebesi
 • İstatiksel Analiz
 • SSCB Sonrası Bulgaristan II
 • Seçmeli Ders
VIII.Dönem
 • Yaz Stajı II
 • Girişimcilik
 • Network Güvenliği
 • Proje Yönetimi
 • Uluslararası Finans

Merak Edilenler

1. UARD’da uzaktan öğrenme nasıl gerçekleşiyor?

UARD’de uzaktan öğretim  kişinin kendi öğrenme zamanını yönetebildiği, işbirliği araçları üzerinden diğer öğrencilerle ve akademisyenlerle iletişim kurabildiği, sadece tek bir mekana bağlı kalmadan derslere erişebileceği platformlar üzerinden gerçekleşiyor. ‘UARD Online Öğrenme Platformu’ üzerinden ulaşabildiğiniz görsel-işitsel öğrenme materyalleri, dokümanlar, sunumlar, forum, quiz gibi eşzamansız öğrenme araçları öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla öğretim elemanları tarafından hazırlanarak platforma aktarılıyor. Ayrıca eşzamansız öğrenme araçları her hafta eşzamanlı ‘canlı dersler’le destekleniyor. Canlı ders video kayıtları, dersleri dilediğiniz zaman tekrar etmeniz ve izleyebilmeniz için her hafta platforma aktarılıyor.

2. Uzaktan öğretim hangi adaylar için daha uygun?

Uzaktan öğretimi iş yoğunluğu yaşayan ya da çeşitli sebeplerden dolayı kampüs derslere gelemeyen adaylar tercih eder. Bireysel bir çalışma isteyen adaylar için idealdir.

3. Öğretim elemanları ile nasıl iletişim kurarım?

Öğretim elemanları ile email ve telefon yoluyla iletişime geçebiliyorsunuz. 

4. Ders programı ne kadar esnek?

Zorunlu dersler tüm öğrencilerin alacağı dersler olduğundan her dönem açıktır. Seçmeli dersler her dönem değişebilir ve yenileri açılabilir. 

5. Derslere ne kadar vakit ayrılması gerekir?

Derslerde başarılı olunması için ders başına haftada 3-5 saatinayrılmasını tavsiye ederiz.

6. Programın tamamlanması ne kadar sürer?

Programın süresi sekiz dönem yani dört yıldır. Dileyenler bireysel eğitim planınageçerek üç yılda da eğitimlerini tamamlayabilirler. 

7. Ödevler ve sınavların ders notundaki payı ne kadar?

İşletme Yönetimi uzaktan öğretim programındaki derslerde ağarlıklı olarak final notunun %80’ni  final sınavı oluşturmaktadır. Geriye kalan %20‘si ise ödevler, ara sınavlar, quizler, aktif katılımya da projerlerle tamamlanabilir.

8. Final sınavları nerede yapılır?

Öğrenciler final sınavları için üniversitenin Plovdiv yerleşkesine gelmek zorundadırlar. Her dönem sonunda bir hafta sonu final sınavları gerçekleşir. 

9.Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitimde alınan diplomada ve statüde bir fark var mı?

Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak bir fark bulunmamaktadır.Diplomalara “Uzaktan Öğretim” ibaresi eklenir.

10. Bankacılık ve Finans lisans programının yıllık ücreti ne kadardır?

Programın yıllık peşin ücreti 11,900 TL;  aylık taksitli ödemesi ise 14,900 TL.

11. İngilizce Akademik Hazırlık eğitiminin ücreti ne kadardır?

Hazırlık eğitiminin peşin ücreti 2,750 Euro, iki taksit şeklindeki ödemesi ise 3,000 Euro. 

12. Kabul edilen uluslararası İngilizce dil sertifikaları hangileridir? Enstitünün İngilizce muafiyet sınavı var mıdır?

Uluslararası kabul gören İngilizce dil sertifikaları

 • TOEFL yazılı sistemde 550
 • TOEFL bilgisayar tabanlı sistemde 230
 • TOEFL internet tabanlı istemde 80
 • IELTS (akademik) sınavından reading notu en az 6.00 olmak koşuluyla toplam 6,5
 • CAE, CPE ve FCE sınavlarından A, B, C notu

NEW BRAND SOPHIA Language School English Proficiency and Placement Testi vererek İngilizce hazırlık eğitiminden muaf olursunuz.

 

13. Yurtdışından uzaktan öğretim yolu ile alınan diplomalar YÖK tarafından tanınmakta mıdır? Diplomalara denklik verilmekte midir?

5 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30261

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMAVE DENKLİK YÖNETMELİĞİ

Uzaktan öğretim tanıma ve denklik işlemleri

MADDE 10 – (1) Uzaktan öğretim programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerinde, örgün eğitim için geçerli olan inceleme esaslarına ek olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Uluslararası anlaşmalarla kurulan yükseköğretim kurumlarındaki veya resmî dili Türkçe olan ülkelerdeki uzaktan öğretim programları hariç olmak üzere yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim program dilinin Türkçe olmaması.

b) Uzaktan öğretim programı kazanımlarının aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımları ile uyumlu olması.

c) Uzaktan öğretim programının mezuniyet için gerekli kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün eğitim programının kredi toplamına eşit veya toplamından daha fazla olması.

ç) Mezun olunan uzaktan öğretim programının karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması.

d) Öğrenim görülen dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puanların alınmış olması.

(2) Uzaktan öğretim yoluyla mezun olunan programın kazanımları ile aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımlarının değerlendirilmesi neticesinde alınan eğitimin veya kazanımlarının yetersizliği ile ilgili şüphe oluştuğunda başvuru sahibi, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde SYBS işlemlerine tabi tutulur.

 

Yönetmeliği incelemek içinhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-4.htm

14. Normal (örgün) eğitim ile uzaktan eğitim arasında farklar nelerdir?

Hukuki olarak uzaktan öğretim ve örgün eğitim arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Sadece uzaktan eğitim öğrencileri üniversiteye devam zorunluluğu taşımazken, örgün eğitim öğrencileri devam zorunluluğu taşımaktadır. Görülen dersler ve içerikleri birebir aynı olup, uzaktan eğitim programlarında internet üzerinde verilebilecek şekilde düzenlenmiştir.

15. Önlisans eğitimi uzaktan öğretim ile lisans eğitimine tamamlanır mı?

Evet.Önlisans mezuniyetinizin iktisadi ve yönetim bilimlerinden olmak kaydıyla. 

16. Başka bir üniversitede alınan dersler sayılır mı?

Evet. Eğitim alınan üniversite akredite ise ve transfer olduğunuz program ile müfredat uygunluğu mevcut ise, alınan dersler sayılır.

Bulgaristan'da Eğitim | Bulgaristan'da Üniversite