İşletme, Girişimcilik ve İnovasyon

İşletme, Girişimcilik ve İnovasyon

Lisans Programı

Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Programın amacı, yeni fikirleri, olasılıkları değişik bir bakış açısı ile  tanıtacak ve üretebilecek uzmanların yetiştirilmesidir. Bu uzmanlar, topluma fayda sağlamak yani pozitif değer sağlamak zorundadırlar.Girişimcilik özelliklerini keşfeden öğrenciler,  etrafına farklı bir bakış açısıyla bakma ve bakarken görüp tespit ettikleri fırsatları değerlendirebileceklerdir.Girişimcilik için fikir üretebilen mezunlar, Ar-Ge yapma konusunda uzmanlaşacaklardır.

Programın hedefledikleri arasında; hızlı düşünme, doğru ve hızlı karar alma, kararlı ve azimli olma, güçlü sezgi sahibi, iyi gözlemci, hayal gücü yüksek, kaynaklara ulaşabilecek ilişkiler ağına sahip bireyler yetiştirmektir. Kaynaklar arasında özellikle insan kaynaklarını iyi yönetebilen, düşünme ve muhakeme yetenekleri güçlü, çok yönlü düşünebilen, yeninin kabul edilmesini sağlayacak ikna gücüne sahip olan, iyi iletişim kuran, bağımsız düşünebilen, esnek, yaratıcı, kendine güvenen, dayanıklı ve ısrarcı, başarılı olma isteği yüksektir.

Hangi Nitelikler Gerekiyor?

Ygs-Lys puanı ile ve Ygs-Lys puanı olmadan. Nasıl mı? Detaylar için ofislerimiz veya temsilcilerimiz ile görüşünüz.

Alınacak Unvan ve Sertifika

İşletme, Girişimcilik ve İnovasyon Lisans Diploması.

 Erasmus

Öğrenci değişim programlarına katılabilirler.

Çift Anadal / Yandal

Öğrenciler, çift anadal ya da yandal yapmak istedikleri alanların, eğer varsa, özel kriterlerini karşıladıkları ve kendi bölümlerinde belli bir not ortalamasını tutturdukları sürece istedikleri bölümde çift anadal ve yandal yapabilmektedir.

Bulgaristan’da Eğitim | Bulgaristan’da Üniversite

Kategoriler