İç Mimarlık

İç Mimarlık

Lisans Programı

Bölümün Amacı ve Tanıtımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans programı disipline özel konuları; ve diğer disiplinlerle birlikteliği gözeten bir yaklaşımdadır. Mesleğinde yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözümler üretebilen; insan-çevre ilişkisini, kullanıcının sağlık ve güvenliğini ve evrensel tasarım ilkelerini benimseyen; yetkinliğini ve bilgilerini paylaşan içmimarlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Hangi Nitelikler Gerekiyor?

Ygs-Lys puanı ile ve Ygs-Lys puanı olmadan. Nasıl mı? Detaylar için ofislerimiz veya temsilcilerimiz ile görüşünüz.

Alınacak Unvan ve Sertifika

İç Mimarlık Lisans Diploması.

 Erasmus

Öğrenci değişim programlarına katılabilirler.

Çift Anadal / Yandal

Öğrenciler, çift anadal ya da yandal yapmak istedikleri alanların, eğer varsa, özel kriterlerini karşıladıkları ve kendi bölümlerinde belli bir not ortalamasını tutturdukları sürece istedikleri bölümde çift anadal ve yandal yapabilmektedir.

Bulgaristan’da Eğitim | Bulgaristan’da Üniversite

Kategoriler