Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

Lisans Programı

Bölümün Amacı ve Tanıtımı

Son 30 yılda hız kazanan küreselleşme süreci finansal piyasaları hızla geliştirirken finansal araçlardaki çeşitlilik de giderek artmıştır. Bu gelişmenin sonucunda dünya ekonomisinde finansal piyasalardaki işlem hacminin parasal tutarı,  mal ve hizmet piyasalarında gerçekleşen işlemlerin parasal tutarının kat kat üzerine çıkmıştır. Tek başına bu durum bile Ekonomi ve Finans programına neden gerek duyulduğunu açıklamaktadır: Ekonomistler finans konusunda yetersiz kaldıkları için finansal piyasaların yaratabileceği etkileri yeterince değerlendirememekte ve bunun piyasalarda nasıl bir şişkinlik ve dolayısıyla kriz yaratacağını öngörememektedir. Benzer şekilde finansçılar da ekonomi biliminin temellerinden uzaklaştıkları için, finansal piyasalarda yaratabilecekleri büyüklüklerin sınırsız ve reel ekonomiden bağımsız olabileceğini düşünmektedirler. Bu durum, Ekonomi ve Finans alanlarının bir araya getirilmesi ya da en azından yollarının ortak bir dil kullanarak kesiştirilmesi ihtiyacını yaratmaktadır. Ekonomi ve Finans programı işte bu ihtiyaca cevap verebilmek için tasarlanmıştır.

Hangi Nitelikler Gerekiyor?

Ygs-Lys puanı ile ve Ygs-Lys puanı olmadan. Nasıl mı? Detaylar için ofislerimiz veya temsilcilerimiz ile görüşünüz.

Alınacak Unvan ve Sertifika

Ekonomi ve Finans Lisans Diploması.

 Erasmus

Öğrenci değişim programlarına katılabilirler.

Çift Anadal / Yandal

Öğrenciler, çift anadal ya da yandal yapmak istedikleri alanların, eğer varsa, özel kriterlerini karşıladıkları ve kendi bölümlerinde belli bir not ortalamasını tutturdukları sürece istedikleri bölümde çift anadal ve yandal yapabilmektedir.

Bulgaristan’da Eğitim | Bulgaristan’da Üniversite

Kategoriler