Ehsem Üniversitesi

EHSEM Üniversitesi

EHSEM Üniversitesi

2001 yılında kurulan ve kısa zamanda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ciddi mesafeler kat eden EHSEM Üniversitesi, girişimci ve yenilikçi bir üniversitedir. Böyle olmasını sağlayan bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği; fikri mülkiyet havuzu; işbirliği ve etkileşim; girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ve ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları mevcuttur.

Yönetim ve liderlik vizyonu ile eğitim diyen üniversite tam zamanlı, yarı zamanlı ve uzaktan eğitim seçenekleri ile farklılaşan, müfredatı uluslararası kabul gören ve sadece Türkiye’de değil dünyanın her ülkesinde denkliği olan bir kurumdur. Uluslararası eğitim faaliyetlerinde aktif olan üniversitenin teori ve pratiği ile birleştiren, yaparak öğreten anlayışıyla mezunlarının %94 ’ü daha öğrenci iken iş bulmaktadır.

EHSEM Üniversitesi, son derece modern Sofya ve Plovdiv yerleşkelerinde İşletme (İngilizce), İşletme Enformatiği (İngilizce), Uluslararası İktisadi İlişkiler (İngilizce), Uluslararası Finans (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce), Lojistik Yönetimi (İngilizce), Ekonomi ve Finans (İngilizce), Ekonometri (İngilizce), Turizm Yönetimi (İngilizce), Pazarlama ve Satış (İngilizce) ve Finans ve Muhasebe (İngilizce) olmak üzere toplam 11 lisans programı; MBA (İngilizce) , Uluslararası İşletme (İngilizce), Kurumsal Yönetim (İngilizce), Uluslararası İktisadi İlişkiler (İngilizce), Sağlık Kurumları Yönetimi (İngilizce) olmak üzere toplam 5 yüksek lisans programı ile hizmet vermektedir.

EHSEM Üniversitesi, deneyimli ve üstün nitelikli akademik kadrosu ile hem öğretim hem de araştırma faaliyetlerini uluslararası alanda başarılı olarak sürdürmektedir.

EHSEM öğrencileri yükseköğretim öğrenme hareketliliğini içeren öğrenci değişim (Erasmus) antlaşmaları ve ikili işbirliği antlaşmalar çerçevesinde öğrenimimizin bir kısmını farklı ülkelerdeki çok saygın ve nitelikli üniversitelerde sürdürebilecekler. Bu şekilde değişik kültürleri tanıma fırsatı bulacak ve yeni bir vizyon kazanabilecekler.

Üniversite, öğrencilerinin, eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya özen göstermektedir. Ayrıca, bilimsel ve güncel gelişmeleri takip edebilen, bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, doğru ve akılcı karar alıp uygulayabilme yeterliliğine sahip, çalışma hayatına uyum sağlayarak ekip içinde verimli çalışabilen, girişimci, demokratik, insan haklarına saygılı ve objektif düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, özgüveni gelişmiş, evrensel kültüre sahip öğrenciler yetiştirmek önemli hedefidir.

Öğreniminiz sırasında çeşitli sektörlerden alanında uzman yöneticilerin; Bilgi, birikim, tecrübe ve deneyimlerini sizlerle paylaşmaları için etkinlikler planlanacak ve elverişli ortam sağlanacaktır. Ayrıca, yapacağınız stajlar sayesinde iş hayatını yakından tanıma fırsatına sahip olabileceksiniz. Bu şekilde, sektörel gelişmeleri düzenli izleyebilecek, analitik düşünme, strateji belirleme, sorun çözme ve doğru kararlar alma becerisini elde edebileceksiniz.

Üniversitede bulunan bölümler, çift anadal ve yandal programları ile öğrencilerin farklı disiplinlerde eğitim olanaklarından daha fazla yararlanmanıza olanak vermektedir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencinin mesleğinde daha başarılı olması hedeflenmektedir.

İngilizce Akademik Hazırlık Eğitimi, EHSEM Language School ‘da verilmektedir. İngilizce öğretimde Cambridge metodolojisi uygulanmaktadır. EHSEM Language School tüm Bulgar üniversitelerine kabulde köprü rolündedir ve dil sertifikaları tanınmaktadır.

EHSEM Üniversitesi Lisans Programları

 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • Uluslararası İktisadi İlişkiler
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Lojistik Yönetimi
 • Ekonomi ve Finans
 • Ekonometri
 • Turizm Yönetimi
 • Pazarlama ve Satış
 • Finans ve Muhasebe

Programlara Dair

Eğitim Dili: İngilizce
YÖK Tanınırlığı: Evet
YÖK Denkliği: Evet
Eğitim Türü: Tam Zamanlı, Yarı Zamanlı, Uzaktan
Çiftdal: Evet
Yandal: Evet
Başka AB Üniversitesine Transfer: Evet
ABD Üniversitesine Transfer: Evet
Erasmus: Evet
Öğrenci Kulüpleri: Evet
Konaklama Seçenekleri: Evet
Yıllık Eğitim Ücreti: 3850 Euro (T.C. vatandaşlarına 3,400 Euro)
Taksitli Ödeme İmkânı: Evet
Burs İmkânı: Evet

İngilizce Akademik Hazırlık Eğitimi: 3,400 Euro

 • Uluslararası kabul edilen dil sertifikası var ise, birinci sınıftan başlanır
 • Dil Sertifikası yok ise, EHSEM İngilizce Yeterlik Seviye Tespit Sınavına girilir
  a. Başarılı olunduğu takdirde birinci sınıftan başlanır.
  b. Başarısız olunduğu takdirde İngilizce Akademik Hazırlık Eğitimine kayıt olunur.

Giriş Sınavı;

 • YKS sonuç belgesi var ise, giriş sınavı uygulanmaz
 • YKS sonuç belgesi yok ise, giriş sınavı uygulanır

Lisans Tamamlama: Evet

DANIŞMANLIK ve REHBERLİK ÜCRETİ POLİTİKASI:

Sophia Academy BAELAC (Bulgarian Association of Educational & Language Agency Consultants) üyesi bir kurum olarak derneğin her türlü politikasına riayet edeceğine dair taahhütte bulunmuştur. Bu taahhütlerden biri de EHSEM Üniversitesi ile alakalı danışmanlık & rehberlik hizmeti verilen öğrenci adayları ve ailelerinden başvuru ve kabul harçları dahil 1,250 Euro dışında ekstra bir ödeme talebinde bulunulmayacağıdır.

Akreditasyonlar ve Uluslararası Üyelikler

Bulgaristan’da Eğitim | Bulgaristan’da Üniversite