Ehsem Üniversitesi

Avrupa Ekonomi ve Yönetim Üniversitesi

2001 yılında kurulan ve kısa zamanda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ciddi mesafeler kat eden EHSEM Üniversitesi, girişimci ve yenilikçi bir üniversitedir. Böyle olmasını sağlayan bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği; fikri mülkiyet havuzu; işbirliği ve etkileşim; girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ve ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları mevcuttur.

EHSEM Üniversitesi, full akredite bir üniversitedir. AB ve diğer ülkelerde çalışma, kariyer yapma isteğinde olan öğrencileri direkt olarak piyasaya sunan kaliteli ve saygın bir üniversitedir. Yönetim ve liderlik vizyonu ile eğitim diyen üniversite tam zamanlı, yarı zamanlı ve uzaktan eğitim seçenekleri ile farklılaşan, müfredatı uluslararası kabul gören ve sadece Türkiye’de değil dünyanın her ülkesinde denkliği olan bir kurumdur. Uluslararası eğitim faaliyetlerinde aktif olan üniversitenin teori ve pratiği ile birleştiren, yaparak öğreten anlayışıyla mezunlarının %94 ’ü daha öğrenci iken iş bulmaktadır.

EHSEM Üniversitesi, son derece modern Sofya ve Plovdiv yerleşkelerinde 15 lisans ve 17 yüksek lisans olmak üzere toplam 32 kaliteli akademik eğitim programı ile hizmet vermektedir.

EHSEM Üniversitesi, deneyimli ve üstün nitelikli akademik kadrosu ile hem öğretim hem de araştırma faaliyetlerini uluslararası alanda başarılı olarak sürdürmektedir.

EHSEM öğrencileri yükseköğretim öğrenme hareketliliğini içeren öğrenci değişim (Erasmus) antlaşmaları ve ikili işbirliği antlaşmalar çerçevesinde öğrenimizin bir kısmını farklı ülkelerdeki çok saygın ve nitelikli üniversitelerde sürdürebilecekler. Bu şekilde değişik kültürleri tanıma fırsatı bulacak ve yeni bir vizyon kazanabilecekler.

Üniversite, öğrencilerinin, eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya özen göstermektedir. Ayrıca, bilimsel ve güncel gelişmeleri takip edebilen, bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, doğru ve akılcı karar alıp uygulayabilme yeterliliğine sahip, çalışma hayatına uyum sağlayarak ekip içinde verimli çalışabilen, girişimci, demokratik, insan haklarına saygılı ve objektif düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, özgüveni gelişmiş, evrensel kültüre sahip öğrenciler yetiştirmek önemli hedefidir.

Öğreniminiz sırasında çeşitli sektörlerden alanında uzman yöneticilerin; Bilgi, birikim, tecrübe ve deneyimlerini sizlerle paylaşmaları için etkinlikler planlanacak ve elverişli ortam sağlanacaktır. Ayrıca, yapacağınız stajlar sayesinde iş hayatını yakından tanıma fırsatına sahip olabileceksiniz. Bu şekilde, sektörel gelişmeleri düzenli izleyebilecek, analitik düşünme, strateji belirleme, sorun çözme ve doğru kararlar alma becerisini elde edebileceksiniz.

Üniversitede bulunan bölümler, çift anadal ve yandal programları ile öğrencilerin farklı disiplinlerde eğitim olanaklarından daha fazla yararlanmanıza olanak vermektedir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencinin mesleğinde daha başarılı olması hedeflenmektedir.

İngilizce& Akademik Hazırlık Eğitimi, Alliance Language School ‘da verilmektedir. İngilizce öğretimde Cambridge metodolojisi uygulanmaktadır. Alliance Language School tüm Bulgaristan üniversitelerine kabulde köprü rolündedir ve dil sertifikaları tanınmaktadır.

Bulgaristan Türk Eğitim Danışmanları Derneği (BUTED-ATEC) EHSEM Üniversitesinin tek yetkili öğrenci kabul organizasyonudur.

Lisans

Programlar
 • Finans ve Muhasebe
 • İşletme Yönetimi
 • Turizm Yönetimi
 • Pazarlama ve Satış
 • İşletme Yönetimi
 • Bankacılık ve Finans
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uluslararası İş Hukuku
 • İş / İşletme Psikolojisi
 • Digital Ekonomi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Ekonomi
 • Halkla İlişkiler
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal İşletme Yönetimi
 • Liderlik ve Yönetim
 • Digital Toplumda Yönetim ve Yapay Zeka
 • Aktüerya

Programlara Dair

Eğitim dili İngilizce ve türü örgündür. Üniversitenin YÖK tanınırlığı ve diploma denkliği mevcuttur. Yıllık peşin eğitim ücreti 12,900 TL olup, aylık taksit 1,410 TL olmak üzere yıllık eğitim ücreti 16,900 TL’dir. Üniversite yurt ve dayalı döşeli daireler olmak üzere iki farklı konaklama seçenekleri sunmaktadır. Erasmus ve Work&Travel imkânları sunulur. Türkiye’deki önlisans mezunları eğitimlerini transfer ederek lisans derecesi alabilirler. Başarılı öğrencilere çift dal ve yan dal imkânı sunulur. Aynı zamanda, üniversite tüm AB ülkeleri ve ABD tarafından tanındığından, dileyen öğrenciler eğitimlerini AB veya ABD üniversitelerine transfer edebilirler.

TL Ödeme & Garantörlüğü

Yıllık eğitim harçları Türk Lirası üzerinden sabitlenerek uygulanmıştır. Öğrencinin üniversite eğitimi süresince değişmez. Eğitim ücretleri Anatolia Eğitimve Kültür Vakfı  ve Avrupa Ekonomi ve Yönetim Üniversitesi (EHSEM) himayelerinde kabul edilen ilk 100 Türk öğrenci için 30 Ağustos 2018 tarihine geçerlidir.

İngilizce & Akademik Hazırlık Eğitimi

İngilizce ve akabinde alana yönelik temel eğitim Alliance Language School'da verilmektedir.

İngilizce & Akademik Hazırlık Eğitimi Ücreti

 • Peşin Ödeme: 2,750 Euro
 • İki Taksit Ödeme İmkanı: 3,000 Euro

Muafiyet İçin Kabul Edilen Uluslararası İngilizce Dil Sertifikaları

 • TOEFL yazılı sistemde 550
 • TOEFL bilgisayar tabanlı sistemde 230
 • TOEFL internet tabanlı istemde 80
 • IELTS (akademik) sınavından reading notu en az 6.00 olmak koşuluyla toplam 6,5
 • CAE, CPE ve FCE sınavlarından A, B, C notu

Not: Alliance Language School öğrenci tarafından muafiyet maksatlı ibraz edilen bütün dış sınav sonuçlarının güvenilirliği konusunda araştırma yapabilir. Bu amaçla dış sınav sonucu ibraz eden öğrencilerden sınav kayıt şifrelerini isteyebilir, öğrencileri değerlendirme sınavına alabilir, öğrencilerin sınav sonuçlarıyla ilgili olarak sınav merkeziyle iletişimde bulunabilir. Dış sınavında sorun tespit edilen veya değerlendirme sınavı sonucunda İngilizce düzeyi dış sınav sonucu ile uyumlu bulunmayan öğrencilerin dış sınav sonucu geçersiz sayılabilir. Sınav sonucu geçersiz sayılan öğrencilerin İngilizce hazırlık programına alınıp alınmayacağına ve atılacak diğer adımlarla ilgili kararı Alliance Language School ve eğitim almayı beyan ettiği üniversite yönetimi beraber verir.

Muafiyet Sınavı 

Uluslararası geçerli İngilizce dil sertifikası olmayan fakat İngilizce seviyesine güvenen her aday öğrenci,

Alliance Language School Proficiency and Placement Test sınavına girebilir ve başarılı olduğu takdirde hazırlık eğitiminden muaf tutulur ve birinci sınıftan eğitime başlar.

Detaylı bilgi için Alliance Language School ziyaret ediniz.

Kabul Şartları

Yukarıda bahsi geçen programların birinde eğitim alacak öğrencinin:

 1. Eğitim alınacak program ile alakalı yeterli YKS sonucu ve uluslararası kabul gören İngilizce dil sertifikalarından biri mevcut ise direk birinci sınıfa kaydı yapılır.
 2. Eğitim alınacak program ile alakalı yeterli YKS sonucu yok ve uluslararası kabul gören İngilizce dil sertifikalarından biri de mevcut değil ise, öncelikle New Brand Sophia Language School İngilizce & Akademik Hazırlık eğitimi alması istenir. Eğitimin sonunda girilen ÜDKOS sınavında eğitim alınacak program ile alakalı sorulardan 65/100 başarı göstermesi halinde talep edilen programa kayıtları yapılır.

Not: ÜDKOS’un yazılı ve sözlü final sınavında, öğrencinin eğitim almayı düşündüğü EHSEM Üniversitesinden biri yabancı öğrenciler dekanlığından diğeri program koordinatörlerinden olmak üzere iki yetkili hazır bulunmaktadır. 

E hani sınav yoktu?:) E kusura bakma, yol geçen hanı değil burası. İktisadi ve yönetim bilimleri okuyacak öğrencinin biraz matematiği, biraz analitik düşüncesi olsun, değil mi? İnan, bu senin hayrına.

Alınma ama Anatolia Eğitim ve Kültür Vakfı, BAELAC ve EHSEM Üniversitesi ile uzun vadeli ve kalite odaklı çalışmalar yaptığından ve burslar sağladığından; siz, Türk gençlerinin katma değeri yüksek bir üniversite eğitimi almalarını hedeflediğinden dolayı belli bir kriter olsun istiyor. Çünkü bu kriterler sayesinde siz kendinizi daha iyi tanıyarak, doğru program seçip seçmediğinize dair kararınızın kesinliğinden emin olacaksınız.

Ve biz, sizlerin sadece başarılı değil, eğitim alırken mutlu olmanızı da istiyoruz. Derdimiz bu!

Başvuru Evrakları

Detaylı bilgi için başvuru evrakları ziyaret ediniz.

Yüksek Lisans

Programlar
 • Sigorta ve Risk Yönetimi
 • Stratejik Liderlik ve Yönetim
 • Halkla İlişkiler
 • Digital Pazarlama
 • Küresel Yönetim
 • Kurumsal Yönetim
 • Girişimcilik ve İnovasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Konaklama İşletmeciliği Yönetimi
 • Pazarlama ve Marka Yönetimi
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Proje Yönetimi
 • Orgazinasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • MBA
 • Uluslararası İş İlişkileri
 • Ekonomi Diplomasisi ve Enerji Güvenliği

Programlara Dair

Eğitim dili İngilizcedir. Üniversitenin YÖK tanınırlığı ve diploma denkliği mevcuttur. Programların eğitim türü örgün olup alan içi yüksek lisans eğitiminin süresi 2, alan dışı ise 3 dönemdir. Mezuniyet Bitirme Projesi veya Devlet Komisyon Sınavı ile sağlanır. Üniversite yurt ve dayalı döşeli daireler olmak üzere iki farklı konaklama seçenekleri sunmaktadır. Üniversite Erasmus ve Work&Travel imkânı sunar.

Ücretler

Alan içi Yüksek Lisans  

 • Peşin: 9,900 TL
 • Taksitli Ödeme:11.900 TL

İngilizce Akademik Hazırlık Eğitim

 • Ücreti: 2,000 Euro

Alan dışı Yüksek Lisans

 • Peşin: 14,850 TL
 • Taksitli Ödeme:16.850 TL

Akreditasyonlar ve Uluslararası Üyelikler

Bulgaristan'da Eğitim | Bulgaristan'da Üniversite