Çalışma İlkelerimiz

Biz, rehber & danışmanlar:

 • Sistemli çalışır ve haliyle sistemin bize ve öğrencilerimize hizmet etmesini sağlarız.
 • Sinerji oluştururuz ki hedefleriniz konusunda kendimize güç katarız.
 • Stratejik düşünür ve hareket ederiz.
 • Sorumluluğu bir ekip olarak hepimiz üstleniriz.
 • Gerekenleri gerektiği gibi öğrenmenizi sağlarız.
 • Galat-ı meşhurlarınızı yani doğru bildiğiniz yanlışları yıkarız!

Bizler,

 • Yabancı dile yabancı kalmamanız, hayatınıza renk katabilmemiz,
 • Kariyerinizin ilk tohumlarını ekebilmemiz,
 • Yabancı bir ülkede okumanın zorluklarını değil, güzelliklerini keşfedebilmeniz,
 • Geleneklerinizden kopmadan bir dünya insanı olabilmeniz,
 • Orjinalliğini koruyarak farklı olabilmeniz için VARIZ!
 • Unutmayın, bir insan bildiği ve yapabildiği müddetçe güçlüdür. Biz güçlü olmanız için VARIZ!

 Ve diyoruz ki,

 • Eğitim rehberliğinde kalite ayrıcalık değil, bir haktır. Hakkınızı alın.
 • Bulgaristan’daki eğitim rehberliğini yeniden tanımladık. Yeni tanımı keşfedin!
 • İngilizce veya Bulgarca öğrenmeyi zevkli bir hale dönüştüren eğitim kurumlarını bir araya getirerek üniversite hazırlık kurslarına farklı bir yöntem kazandırdık.
 • Bulgaristan’daki eğitim rehberliği mesleğine ahlaki ve evrensel standartlar boyutunu kazandırdık.
 • Temsil ettiğimiz ve rehberlik hizmeti alan her bir öğrencimizi aynamız kabul ettik.
 • Alçak gönüllü ve sade duruşumuzla yükseldik.
 • Üyelerimiz, öğrencilerimiz ve içinde yaşadığımız toplum için, hiç de kolay olmasa bile, her zaman en doğru olanı yapma ateşiyle yandık.
 • Gücümüzü piyasadan değil, önce Rabbimizden sonra da öğrencimizden aldık.

Başarı ve Liderlik Anlayışımız

Başarı anlayışımız, çalışanlarımızın birbiri ile rekabet etmesinden ziyade, birbirleri ile her konuda işbirliği yapıp, öğrencilerimize yardım ederek öğrencinin bile kendi beklentilerini aşmasını teşvik etmekle açıklanır. Danışmanlarımız bu amaç uğrunda çalışırken, öğrencilerimizin en zor anlarda bile vazgeçmemelerini, potansiyel ve kapasitelerinin farkına varmalarını sağlarlar.

Misyonumuz, öğrencilerimizin farklı, önemli ve kalıcı değerler oluşturma performansına katkıda bulunmak; gençlerin hayatlarına heyecan katan, akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan sıradışı mentör ve danışmanları kadromuza katarak her geçen gün büyümektir. Biz, öğrencilerimizin başarılı oldukları takdirde başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Biz, değerler odaklı bir kurumuz. Bizim için bunun anlamı;

 • Öğrencinin beklentilerini kendi çıkarlarımızın önüne koymaktır, yani bu beklenilenden daha fazla değer sunmamız demektir, fakat bu da asla öğrencinin her istediği doğrudur ve yapılacaktır manasına gelmemektedir.
 • Profesyonellikten asla taviz vermeden iş faziletini korumaktır; yerel anane ve geleneklere saygı gösterirken, kendi değerlerimizi kompromote etmemektir.
 • Öğrencimize dair bilgileri gizli tutmaktır; yapmış olduğumuz işin reklamını yapmaktan ziyade, öğrencilerimizin başarısına odaklanmamızdır.
 • Gerçeği olduğu gibi anlatmak demektir.
 • Kurumumuzun tüm imkanlarını seferber ederek çalışanlarımızın en iyiyi sunması demektir; yapısal ve planlı danışmanlık hizmeti veren rehberlerimizin kararlarını almadan ve öğrenciye sunmadan önce, konuya dair tüm araştırma ve analizleri dikkatlice yaptıkları anlamına gelmektedir.
 • Her ne kadar kolay olmasa da, içinde yaşadığımız topluma ve öğrencimize en doğruyu, en iyiyi sunma ihtirasımız asla vazgeçmeyeceğiz demektir.

Bulgaristan’da Üniversite | Bulgaristan’da Eğitim