Bulgaristan’da Eğitim

Bulgaristan’da Eğitim

Bulgaristan’ın mevcut eğitim sistemi, Türkiye ile benzerlikler taşır. Eğitim dili olarak Bulgarca ya da İngilizce tercih edilmekle birlikte, her öğrencinin, yalnızca dil eğitimi verilen hazırlık sınıflarında eğitim alması zorunludur. Bulgaristan’da eğitim alan öğrencilerin yer alacağı hazırlık sınıfı, akademik yıl olarak düşünülebilir.

Bulgaristan'da Eğitim Sistemi

Bulgaristan’da eğitim konusu Türkiye ile benzerlikler taşısa da, üniversite eğitimi oldukça farklıdır. Birinci bölümden dördüncü bölüme dek 9 ay süre geçer. Öğrenciler, bütün dersleri almak zorundadır ve programda hak olarak sunulan toplam devamsızlık ders saatinin ‘u geçmesi durumunda, öğrencilik haklarını kaybederler. Lise sistemi devamsızlık ve notlar üzerinden bu şekilde ilerletilir.

Ders değerlendirmeleri, altılık not sistemi ile yapılır. 2 zayıf olarak değerlendirilir ve alındığı takdirde, dönem tekrarı gerçekleşir. Hazırlık sınıfında verilen dil eğitiminin yanında, üniversiteye hazırlık olması için, öğrencinin seçtiği bölüme göre de dil dersleri verilir. Bu nedenle, öğrencinin hazırlık dönemine başlamasından önce, ilerlemek istediği lisans eğitimine karar vermesi beklenir. Mesleki yabancı dil eğitimi ve hazırlık dil eğitimi, birbirinden farklı ders programları ile ilerlemektedir.

Bulgaristan’da eğitim konusunda bölümlerin zorunlu olarak alacağı dersler bellidir. Teknoloji ve Doğa Bilimleri ile Mühendislik alanında okuyacak öğrenciler, hazırlık eğitimi sonrasında Bulgaristan’daki seçecekleri üniversitelerde, Fizik, Matematik, Radyofizik, Mühendislik dersleri, Teknoloji dersleri, Sibernetiks, Coğrafya ve Kimya üzerine zorunlu olarak eğitimi görürler. Ekonomi bölümünü tercih eden öğrenciler de, ekonomi, işletme, pazarlama, lojistik, uluslararası ticaret gibi alanlar üzerine dersler görecektir. Doktorluk, Ziraat ve Biyoloji alanlarında okuyacak olan öğrenciler, tıp ve tarıma dair yeterli lisans eğitimini almak zorundadır. Sosyal Bilimler için ise, uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, gazetecilik, uluslararası hukuk, felsefe, tarih, psikoloji gibi alanlarda verilecek derslerin alınması öğrenciler için zorunlu tutulacaktır. Diğer sistemlerde olduğu gibi farklı alanlardan seçmeli dersler de alınabilmektedir.

Öğrencilerin tercih etmek istedikleri üniversitelere kabul edilmelerinde, lise notları değerlendirmeye alınarak gerçekleştirilir. Bulgaristan’da eğitim alan lise öğrencilerinin hangi kurumda yer aldığı bu anlamda önem teşkil etmez. Meslek yüksek okulundan mezun olanların da Dikey geçiş sınavı şartı aranmadan kendi dallarına ait bir bölümde lisanslarını tamamlama hakları bulunmaktadır.

Bulgaristan’da eğitim veren üniversitelerden elde edilen diplomalar EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) diploması olarak kabul edileceği için öğrenciler mezuniyetleri sonrasında hem Türkiye’de hem de başka bir ülkede iş arayabilmektedir. Bu anlamda Bulgaristan’da eğitim alan üniversite öğrencilerinin iş konusunda büyük avantajı olmaktadır. Diplomanın geçerlilik özelliği mezunlara fayda sağlamaktadır.

Bulgaristan'da Üniversite Eğitim Fırsatlarını Kaçırmayın!

Bulgaristan’da eğitim programları görmek için tıklayınız!

Hemen Başvuru Formunu Doldurun!

Hemen Formu Doldurun