UARD Üniversitesi

UARD Üniversitesi

Bölgesel Kalkınma ve Endüstriyel Tarım Üniversitesi

Bölgesel Kalkınma ve Endüstriyel Tarım Üniversitesi (UARD), 1992 yılında Bulgaristan Cumhuriyeti hükumet kararı ile kurulmuş ve Ulusal Ajans tarafından “Tarım Koleji” Yüksek Okulu olarak Bakanlar Konseyi tarafından akredite edilmiştir. Üniversite, Chippenham İngiliz Lackham Kolejinin bir modeline dayanarak kuruldu. 20 yıllık başarılı kalkınma ve bir dizi akreditasyon prosedürünün ardından, 2000 yılından itibaren Bölgesel Kalkınma ve Endüstriyel Tarım Üniversitesi (UARD), Bulgaristan’da tarım ve bölgesel kalkınma alanında uzmanlaşan en büyük özel üniversitedir.

UARD Üniversitesi, her düzeyde kaliteli akademik eğitim tarım, bölgesel kalkınma, turizm, ekonomi, yönetim ve yönetim alanında, Bulgar ve Türk vatandaşlarına uzaktan eğitim lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi okuma imkanı sunmaktadır. Öğrenciler, öğrenilen konuya göre teorik ve pratik eğitim alırlar, edinilen bilginin ve edinilen becerilerin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlarlar.

Sadece Türkiye’de değil dünyanın her ülkesinde denkliği olan üniversitenin Yükseköğretim Kurumu ‘nun (YÖK) tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiştir.

İngilizce& Akademik Hazırlık Eğitimi, New Brand Sophia Language School ‘da verilmektedir. İngilizce öğretimde Cambridge metodolojisi uygulanmaktadır. New Brand Sophia Language School tüm Bulgaristan üniversitelerine kabulde köprü rolündedir ve dil sertifikaları tanınmaktadır.

UZAKTAN ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 

 • İşletme Yönetimi
 • Bankacılık ve Finans

PROGRAMLARA DAİR  

Eğitim dili İngilizceve türü uzaktan öğretimdir. Üniversitenin YÖKtanınırlığı ve diploma denkliğimevcuttur. Yıllık peşineğitim ücreti 10,900 TLolup, aylıktaksit 1,240 TLolmak üzere yıllık eğitim ücreti 14,900 TL’dir. Erasmus ve Work&Travel imkânları sunulur.   Türkiye’deki ön lisansmezunları eğitimlerini transfer ederek lisansderecesi alabilirler. Başarılı öğrencilere çift dal ve yan dal imkânı sunulur.

TL ÖDEME & GARANTÖRLÜĞÜ

Yıllık eğitim harçları Türk Lirası üzerinden sabitlenerek uygulanmıştır. Öğrencinin üniversite eğitimi süresince değişmez. Eğitim ücretleri Anatolia Eğitimve KültürVakfı  ve Bölgesel Kalkınma ve Endüstriyel Tarım Üniversitesi  himayelerinde kabul edilen ilk 100 Türk öğrenci için 30 Temmuz 2018 tarihine geçerlidir.

İNGİLİZCE & AKADEMİK HAZIRLIK EĞİTİMİ

İngilizce ve akabinde alana yönelik temel eğitim New Brand Sophia Language School’da verilmektedir.

İngilizce & Akademik Hazırlık Eğitimi Ücreti: 1,250 Euro.

Muafiyet İçin Kabul Edilen Uluslararası İngilizce Dil Sertifikaları

 • TOEFL yazılı sistemde 550
 • TOEFL bilgisayar tabanlı sistemde 230
 • TOEFL internet tabanlı istemde 80
 • IELTS (akademik) sınavından reading notu en az 6.00 olmak koşuluyla toplam 6,5
 • CAE, CPE ve FCE sınavlarından A, B, C notu

Not: New Brand Sophia Language School öğrenci tarafından muafiyet maksatlı ibraz edilen bütün dış sınav sonuçlarının güvenilirliği konusunda araştırma yapabilir. Bu amaçla dış sınav sonucu ibraz eden öğrencilerden sınav kayıt şifrelerini isteyebilir, öğrencileri değerlendirme sınavına alabilir, öğrencilerin sınav sonuçlarıyla ilgili olarak sınav merkeziyle iletişimde bulunabilir. Dış sınavında sorun tespit edilen veya değerlendirme sınavı sonucunda İngilizce düzeyi dış sınav sonucu ile uyumlu bulunmayan öğrencilerin dış sınav sonucu geçersiz sayılabilir. Sınav sonucu geçersiz sayılan öğrencilerin İngilizce hazırlık programına alınıp alınmayacağına ve atılacak diğer adımlarla ilgili kararı NEW BRAND SOPHIA Language School ve eğitim almayı beyan ettiği üniversite yönetimi beraber verir.

Muafiyet Sınavı

Uluslararası geçerli İngilizce dil sertifikası olmayan fakat İngilizce seviyesine güvenen her aday öğrenci,

NBS Language School English Proficiency and Placement Testsınavına girebilir ve başarılı olduğu takdirde hazırlık eğitiminden muaf tutulur ve birinci sınıftan eğitime başlar.

Detaylı bilgi için New Brand Sophia Language Schoolziyaret ediniz.

KABUL ŞARTLARI  

Yukarıda bahsi geçen programların birinde eğitim alacak öğrencinin:

 1. Eğitim alınacak program ile alakalı yeterli YKS sonucu ve uluslararası kabul gören İngilizce dil sertifikalarından biri mevcut ise direk birinci sınıfa kaydı yapılır.
 2. Eğitim alınacak program ile alakalı yeterli YKS sonucu yok ve uluslararası kabul gören İngilizce dil sertifikalarından biri de mevcut değil ise, öncelikle New Brand Sophia Language School İngilizce&Akademik Hazırlık eğitimi alması istenir. Eğitimin sonunda girilen ÜDKOS sınavında eğitim alınacak program ile alakalı sorulardan 65/100 başarı göstermesi halinde talep edilen programa kayıtları yapılır.

Not: ÜDKOS’un yazılı ve sözlü final sınavında, öğrencinin eğitim almayı düşündüğü üniversiteden biri yabancı öğrenciler dekanlığından diğeri program koordinatörlerinden olmak üzere iki yetkili hazır bulunmaktadır. 

E hani sınav yoktu?:) E kusura bakma, yol geçen hanı değil burası. İktisadi ve yönetim bilimleri okuyacak öğrencinin biraz matematiği, biraz analitik düşüncesi olsun, değil mi? İnan, bu senin hayrına.

Alınma ama Anatolia Eğitim ve Kültür Vakfı, BAELAC ve ilgili üniversite ile uzun vadeli ve kalite odaklı çalışmalar yaptığından ve burslar sağladığından; siz, Türk gençlerinin katma değeri yüksek bir üniversite eğitimi almalarını hedeflediğinden dolayı belli bir kriter olsun istiyor. Çünkü bu kriterler sayesinde siz kendinizi daha iyi tanıyarak, doğru program seçip seçmediğinize dair kararınızın kesinliğinden emin olacaksınız.

Ve biz, sizlerin sadece başarılı değil, eğitim alırken mutlu olmanızı da istiyoruz. Derdimiz bu!

BAŞVURU EVRAKLARI

Detaylı bilgi için başvuru evraklarıziyaret ediniz.

UZAKTAN ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANSPROGRAMLARI

PROGRAMLAR  

 • İşletme Yönetimi 
 • Bankacılık ve Finans

PROGRAMLARA DAİR 

Eğitim dili İngilizcedir. Üniversitenin YÖK tanınırlığı ve diploma denkliği mevcuttur. Programların eğitim türü örgün olup alan içi yüksek lisans eğitiminin süresi 2, alan dışı ise 3 dönemdir. Üniversite yurt ve dayalı döşeli daireler olmak üzere iki farklı konaklama seçenekleri sunmaktadır. Üniversite Erasmus ve Work&Travel imkânı sunar.

ÜCRETLER

Alan İçi Yüksek Lisans  

Peşin: 6,900 TL

Aylık Taksitli Ödeme:9,900 TL

İngilizce Akademik Hazırlık Eğitim Ücreti: 1,250 Euro

Alan Dışı Yüksek Lisans  

Peşin: 10,900 TL

Aylık Taksitli Ödeme:13,900TL

İngilizce Akademik Hazırlık Eğitim Ücreti: 1,250 Euro

Alan içi Yüksek Lisans: lisans mezuniyeti iktisat, işletme, yönetim, bankacılık ve finans olanlar.

Alan dışı Yüksek Lisans:lisans mezuniyeti iktisat, işletme, yönetim, bankacılık ve finans olmayanlar. 

DOKTORA

PROGRAMLAR

 • Bankacılık ve Finans
 • İşletme
 • Ekonomi
 • Tarım Bilimi

PROGRAMLARA DAİR   

Doktora eğitim dili İngilizcedir. Üniversitenin YÖK tanınırlığı ve diploma denkliği mevcuttur. Programların eğitim türü örgün, yarı örgün ve uzaktandır. Programların yıllık ücreti 2,500 Euro. İngilizce Akademik Hazırlık Eğitimi ise 2,000 Euro.   

Doktora programları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.berksnpartners.eu sitesini ziyaret ediniz.

Akreditasyonlar ve Uluslararası Üyelikler

Bulgaristan'da Uzaktan Eğitim | Bulgaristan'da Üniversite