Başarı ve Liderlik

Başarı ve Liderlik Anlayışımız

page1image3812736

Bulgaristan Türk Eğitim Danışmanları Derneği’nde başarı anlayışı; üye ve acentaların birbiri ile rekabet etmesinden ziyade birbirleri ile her konudaişbirliği yapmasını, öğrencilere yardım ederek öğrencinin bile kendi beklentilerini aşmasını teşvik etmekle açıklanır. Üye firmaların danışmanları bu amaç uğrunda çalışırken, Bulgaristan’da ilklere imza atarak, öğrencilerin en zor anlarda bile vazgeçmemelerini, potansiyel ve kapasitelerinin farkına varmalarını sağlarlar. Misyonumuz, öğrencilerin farklı, önemli ve kalıcı değerler oluşturma performansına katkıda bulunmak; gençlerin hayatlarına heyecan katan, akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan sıradışı rehber ve firmaları kadromuza katarak her geçen gün daha da büyümektir. Dernek yönetimi ve üyeleri, öğrencilerin başarılı oldukları takdirde başarılı olacaklarına inanırlar. Dernek ve üyeleri, değerler odaklıklıdır. Bunun anlamı, öğrencinin beklentilerini kendi çıkarlarının önüne koymaktır, yani bu beklenilin den daha fazla değer sunulması demektir, fakat bu da asla öğrencinin her istediği doğrudur ve yapılacaktır manasına da gelmemektedir. Profesyonellikten asla taviz vermeden iş faziletini korumaktır; yerel anane ve gelenekleresaygı gösterirken, kendi Türk değerlerini asla kompromote etmemektir. Öğrenciye dair bilgileri gizli tutmaktır; yapılan işin reklamını yapmaktan ziyade, öğrencilerin başarısına odaklanmaktır. Gerçeği olduğu gibi anlatmak demektir. Derneğin tüm imkanlarını seferber ederek üyelerin en iyiyi sunması demektir; yapısal ve planlı danışmanlık hizmeti veren rehber firmaların kararlarını almadan ve öğrenciye sunmadan önce, konuya dair tüm araştırma ve analizleri dikkatlice yaptıkları anlamına gelmektedir. Üyelerimiz için her ne kadar kolay olmasa da, içinde yaşanılan topluma ve öğrenciye en doğruyu, en iyiyi sunma ihtiraslarından da asla vazgeçmeyecekleri demektir.