Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

(Uzaktan Öğretim Lisans Programı)

Bölgesel Kalkınma ve Endüstriyel Tarım Üniversitesi uzaktan öğretim Bankacılık ve Finans Programı’nın temel misyonu bankacılık ve finans sektörlerinde ihtiyaç duyulan, güncel bilgilerle donanmış, teknolojinin imkanlarını kullanabilen, karar verme ve uygulama becerisine sahip, nitelikli ve etik değerlere sıkı sıkıya bağlı bankacı ve finanscılar yetiştirmektir.Bankacılık ve Finans Lisans Programı’nın amacı, öğrencileri gerek teorik gerekse uygulamaya yönelik finansal analiz teknikleri ile donatmaktır. Bunun yanında, program öğrencilere finansal kurumlar ve piyasalarda kullanılan bilişim teknolojilerini nasıl kullanacaklarını öğretmektedir.

Programa Dair

 • Program Adı: Bankacılık ve Finans
 • Eğitim Türü: Uzaktan Öğretim
 • Mezuniyet: Bitirme Projesi veya Devlet Komisyon Sınavı
 • Eğitim Dili: İngilizce
 • Yıllık Eğitim Ücreti: 11,900 TL(peşin ödeme);  14,900 TL(12 ay taksitli ödeme)
 • İngilizce Akademik Hazırlık Eğitimi Ücreti: 2,750 Euro(peşin), 3,000 Euro(iki taksit)
 • Süre: 4 yıl (3 yılda mezun olma imkânı mevut)
 • Üniversite: Bölgesel Kalkınma ve Endüstriyel Tarım Üniversitesi
 • Diploma Tanınma & Denklik: Evet
 • Çift Dal: Evet
 • Yan Dal: Evet 

Kariyer Olanakları

Bankacılık ve Finans programından mezun olan öğrenciler, başta finans sektörü olmak üzere çok çeşitli sektörlerde iş bulma imkanına sahiptirler. Teknik finans bilgileri ile donanımlı, iyi derecede İngilizce ve bilgisayar bilgisine sahip olan mezunlar, gerek özel gerekse kamu bankacılık ve finans kuruluşlarında en çok aranan elemanlardır. Mezunların tercih ettiği iş dallarının başında bankacılık, finans danışmanlığı, borsa, muhasebe, sigortacılık, yöneticilik ve öğretim üyeliği gelmektedir.

Dersler

I.Dönem
 • Ekonomiye Giriş I
 • Akademik İngilizce I
 • İngilizce İletişim I
 • İşletme ve Ekonomi Matematiği I
 • Küresel Siyasete Giriş
 • Bilgi Teknolojilerine Giriş I
 • İkinci Dil Olarak Rusça
V.Dönem
 • İşletme Finansmanı
 • Yatırımlar
 • Uluslararası Bankacılık
 • Uygulamalı Finansal İstatistik
 • Portföy Yönetimi
 • Finansal Hizmet Pazarlaması
II.Dönem
 • Ekonomiye Giriş II
 • Akademik İngilizce II
 • İngilizce İletişim II
 • İşletme ve Ekonomi Matematiği II
 • İşletmeye Giriş I
 • Bankacılık ve Finans Giriş
VI.Dönem
 • Para ve Bankacılık
 • Uluslararası Finans
 • İşletme Finansmanı
 • Finansal Bilanço Analizi
 • Bankacılık ve Finans
 • Staj
III:Dönem
 • İstatistik I
 • İşletmelerde İletişim
 • Orta Düzey Ekonomi
 • Para ve Bankacılık
 • Finansal Hizmet Konuları
 • Muhasebe İlkeleri I
VII.Dönem
 • Finansal Hizmet Pazarlaması
 • Portföy Yönetimi
 • Finansal Modelleme
 • Alan Seçmeli Dersi I
 • Alan Seçmeli Dersi II
IV.Dönem
 • Muhasebe İlkeleri II
 • Ticari Banka Yönetimi
 • Finansal Veri Analizi
 • İstatistik II
 • Orta Düzey Makroekonomi
VIII.Dönem
 • Aktif ve Pasif Yönetim
 • Risk Yönetimi ve Sigortacılık
 • Kredi Değerlendirmesi ve Kredilendirme
 • Alan Seçmeli Dersi III
 • Alan Seçmeli Dersi IV

Merak Edilenler

1. UARD’da uzaktan öğrenme nasıl gerçekleşiyor?

UARD’de uzaktan öğretim  kişinin kendi öğrenme zamanını yönetebildiği, işbirliği araçları üzerinden diğer öğrencilerle ve akademisyenlerle iletişim kurabildiği, sadece tek bir mekana bağlı kalmadan derslere erişebileceği platformlar üzerinden gerçekleşiyor. ‘UARD Online Öğrenme Platformu’ üzerinden ulaşabildiğiniz görsel-işitsel öğrenme materyalleri, dokümanlar, sunumlar, forum, quiz gibi eşzamansız öğrenme araçları öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla öğretim elemanları tarafından hazırlanarak platforma aktarılıyor. Ayrıca eşzamansız öğrenme araçları her hafta eşzamanlı ‘canlı dersler’le destekleniyor. Canlı ders video kayıtları, dersleri dilediğiniz zaman tekrar etmeniz ve izleyebilmeniz için her hafta platforma aktarılıyor.

2. Uzaktan öğretim hangi adaylar için daha uygun?

Uzaktan öğretimi iş yoğunluğu yaşayan ya da çeşitli sebeplerden dolayı kampüs derslere gelemeyen adaylar tercih eder. Bireysel bir çalışma isteyen adaylar için idealdir.

3. Öğretim elemanları ile nasıl iletişim kurarım?

Öğretim elemanları ile email ve telefon yoluyla iletişime geçebiliyorsunuz. 

4. Ders programı ne kadar esnek?

Zorunlu dersler tüm öğrencilerin alacağı dersler olduğundan her dönem açıktır. Seçmeli dersler her dönem değişebilir ve yenileri açılabilir. 

5. Derslere ne kadar vakit ayrılması gerekir?

Derslerde başarılı olunması için ders başına haftada 3-5 saatinayrılmasını tavsiye ederiz.

6. Programın tamamlanması ne kadar sürer?

Programın süresi sekiz dönem yani dört yıldır. Dileyenler bireysel eğitim planınageçerek üç yılda da eğitimlerini tamamlayabilirler. 

7. Ödevler ve sınavların ders notundaki payı ne kadar?

İşletme Yönetimi uzaktan öğretim programındaki derslerde ağarlıklı olarak final notunun %80’ni  final sınavı oluşturmaktadır. Geriye kalan %20‘si ise ödevler, ara sınavlar, quizler, aktif katılımya da projerlerle tamamlanabilir.

8. Final sınavları nerede yapılır?

Öğrenciler final sınavları için üniversitenin Plovdiv yerleşkesine gelmek zorundadırlar. Her dönem sonunda bir hafta sonu final sınavları gerçekleşir. 

9.Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitimde alınan diplomada ve statüde bir fark var mı?

Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak bir fark bulunmamaktadır.Diplomalara “Uzaktan Öğretim” ibaresi eklenir.

10. Bankacılık ve Finans lisans programının yıllık ücreti ne kadardır?

Programın yıllık peşin ücreti 11,900 TL;  aylık taksitli ödemesi ise 14,900 TL.

11. İngilizce Akademik Hazırlık eğitiminin ücreti ne kadardır?

Hazırlık eğitiminin peşin ücreti 2,750 Euro, iki taksit şeklindeki ödemesi ise 3,000 Euro. 

12. Kabul edilen uluslararası İngilizce dil sertifikaları hangileridir? Enstitünün İngilizce muafiyet sınavı var mıdır?

Uluslararası kabul gören İngilizce dil sertifikaları

 • TOEFL yazılı sistemde 550
 • TOEFL bilgisayar tabanlı sistemde 230
 • TOEFL internet tabanlı istemde 80
 • IELTS (akademik) sınavından reading notu en az 6.00 olmak koşuluyla toplam 6,5
 • CAE, CPE ve FCE sınavlarından A, B, C notu

NEW BRAND SOPHIA Language School English Proficiency and Placement Testi vererek İngilizce hazırlık eğitiminden muaf olursunuz.

 

13. Yurtdışından uzaktan öğretim yolu ile alınan diplomalar YÖK tarafından tanınmakta mıdır? Diplomalara denklik verilmekte midir?

5 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30261

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMAVE DENKLİK YÖNETMELİĞİ

Uzaktan öğretim tanıma ve denklik işlemleri

MADDE 10 – (1) Uzaktan öğretim programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerinde, örgün eğitim için geçerli olan inceleme esaslarına ek olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Uluslararası anlaşmalarla kurulan yükseköğretim kurumlarındaki veya resmî dili Türkçe olan ülkelerdeki uzaktan öğretim programları hariç olmak üzere yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim program dilinin Türkçe olmaması.

b) Uzaktan öğretim programı kazanımlarının aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımları ile uyumlu olması.

c) Uzaktan öğretim programının mezuniyet için gerekli kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün eğitim programının kredi toplamına eşit veya toplamından daha fazla olması.

ç) Mezun olunan uzaktan öğretim programının karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması.

d) Öğrenim görülen dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puanların alınmış olması.

(2) Uzaktan öğretim yoluyla mezun olunan programın kazanımları ile aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımlarının değerlendirilmesi neticesinde alınan eğitimin veya kazanımlarının yetersizliği ile ilgili şüphe oluştuğunda başvuru sahibi, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde SYBS işlemlerine tabi tutulur.

 

Yönetmeliği incelemek içinhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-4.htm

14. Normal (örgün) eğitim ile uzaktan eğitim arasında farklar nelerdir?

Hukuki olarak uzaktan öğretim ve örgün eğitim arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Sadece uzaktan eğitim öğrencileri üniversiteye devam zorunluluğu taşımazken, örgün eğitim öğrencileri devam zorunluluğu taşımaktadır. Görülen dersler ve içerikleri birebir aynı olup, uzaktan eğitim programlarında internet üzerinde verilebilecek şekilde düzenlenmiştir.

15. Önlisans eğitimi uzaktan öğretim ile lisans eğitimine tamamlanır mı?

Evet.Önlisans mezuniyetinizin iktisadi ve yönetim bilimlerinden olmak kaydıyla. 

16. Başka bir üniversitede alınan dersler sayılır mı?

Evet. Eğitim alınan üniversite akredite ise ve transfer olduğunuz program ile müfredat uygunluğu mevcut ise, alınan dersler sayılır.

Bulgaristan'da Eğitim | Bulgaristan'da Üniversite