Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

(Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı)

Bölgesel Kalkınma ve Endüstriyel Tarım Üniversitesi’nin uzaktan öğretim Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı günümüzde finans kesiminin yoğun çalışma temposu dikkate alınarak tasarlandı. Program, sektörde çalışan veya çalışmayı hedefleyenlerin kampüs içi yüksek lisans eğitimine erişiminin zaman kısıtları veya coğrafi koşullardan bağımsız olarak mümkün kılmak üzere sunulur. Program ile kendi ritminizde yüksek lisans yaparak ileri düzey finansal yönetici olma yolunda önemli bir adım atarken, günümüzün küresel bankacılık ve finansal değişiklerle başa çıkabilmenizi sağlayacak modern bilgi ve becerilerle kendinizi donatmış olursunuz.

İnternet aracılığıyla sunulan Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı kampüs içinde sunulan Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans programıyla aynı zorluk derecesinde olup eğitimsel olarak aynı değere, etkiye ve saygınlık seviyesine sahiptir.

Araştırma Alanları  

Kamu Maliyesi, Ekonomik Gelişme, Vergilendirme, Yatırım Değerlendirmeleri, Proje Finansmanı ve Risk Analizi, Mikro ve Küçük İşletme Finansmanı, Finansal Serbestleşme, Finansal Kriz ve Yeniden Yapılandırma, Banka Yapıları ve Performans, Sosyal Sermaye, Temmettü Politikası, Halka Arz, Sermaye Yapısı, Gelişmekte Olan Piyasalar Maliyesi, Kurumsal Yönetim, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ticaret Teori ve Politikası, Uluslararası Maliye, Döviz Kurları, Ekonomik Politika ve Rejimler, Ekonometri ve Büyüme Modelleri, Mikroekonomik Teori ve Politikalar, Ekonomik Büyüme ve Finansal Sistemde Yapı-Davranış ve Performans, Bankacılıkta Yönetim ve Mülkiyet Konuları, Bankacılık Krizleri ve Hataları, Bankacılıkta Karlılık, Bankacılıkta Sermaye Yeterliliği, Bankacılıkta Denetim ve Düzenleme, Finansal Servislerde Pazarlama Stratejileri, Avrupa Birliğinde Bankacılık, Finansal Pazarlama, Para Birliği.

Programa Dair

 • Program Adı: Bankacılık ve Finans
 • Eğitim Türü: Uzaktan Öğretim
 • Derece: M.S.
 • Mezuniyet: Mezuniyet: Tez Savunması
  (Tezli) veya Tezsiz (Devlet Komisyon Sınavı)
 • Eğitim Dili: İngilizce
 • Yıllık Eğitim Ücreti:
 • Alan İçi:Peşin:6,900 TL, Aylık Taksitli Ödeme:9.900 TL
 • Alan Dışı:Peşin:10,900 TL, Aylık Taksitli Ödeme:13.900 TL

 • İngilizce Akademik Eğitim Hazırlık Ücreti: 2,000 Euro

 • Alan İçi Süre:1 yıl (lisans mezuniyeti iktisadi ve yönetim bilimlerinden olanlar)
 • Alan Dışı Süre:1,5 yıl (lisans mezuniyeti iktisadi ve yönetim bilimlerinden farklı olanlar)
 • Üniversite: Bölgesel Kalkınma ve Endüstriyel Tarım Üniversitesi
 • Diploma Tanınma & Denklik: Evet

Dersler

Finans ve Bankacılık Uygulamaları

Dersin iki ana bölümünden birincisinde genel olarak finans teorisine yer verilecektir. Bu kapsamda, firma teorisi, rasyonel beklentiler teorisi, modern portföy teorisi, sermaye yapısı ve maliyeti kuramları, temsilcilik maliyeti, opsiyon fiyatlama yaklaşımı, finansal kaos teorisi ele alınacaktır. Dersin ikinci kısmı, bankacılık teorilerine ayrılırken, son dönemde öne çıkan riske odaklı kurumsal yönetim anlayışı konu edilecektir. Bu çerçevede finansal kurumlarda risk yönetim teorisi incelenecektir. Öte yandan, Kıta Avrupası'na karşılık Anglo Sakson bankacılık sistemlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi de ders içeriğindedir.

Finansal Analiz ve Raporlama

Bu dersin dayandığı varsayım, bir yönetici, kreditör, yatırımcı veya denetçinin iş dünyasındaki başarısının, işletme stratejileriyle kurumsal raporlamadaki ilişkilere bağlı olduğudur. Ders, temel muhasebe eşitliği mantığına dayalı olarak hesapların çalışması, mali tabloların hazırlanması, maliyet ve piyasa değeri kavramları, enflasyon etkileri, birleşme, vb. durumlarda raporlama, konsolide rapor hazırlama, ara dönem ve şarta bağlı durum raporlama, uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama konularını kapsamaktadır. 

Para ve Finans Sistemi (Seçmeli)

Para politikası, merkez bankalarının finansal sistemde rolü, kamu maliyesinin finansal piyasalarda etkisi, finansal piyasaların örgütlenmesi, fon hareketleri ve sistemik risk, reel sektör ile finansal kesimin etkileşimi ve uluslararası finansal sistem dersin temel konularını oluşturmaktadır.

Finansal Kurumlarda Yönetim ve Strateji

Finansal kurumların başarı kıstaslarından birisi uygun kurumsal yönetim stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Bu derste, finansal kurumlar perspektifinde, stratejik finansla kurum planlamasının başlıca unsurları tartışılacaktır. Bu kapsamda, strateji geliştirme teorisi, iş stratejileri, stratejik yönetim yaklaşımları, proje planlama, stratejik analizler ve veri kaynakları, karar verme süreçleri finansal kurum yönetimi bazında incelenecektir. 

Bankacılık Ürünleri Değerleme ve Satış

Dersin amacı öğrencilere finansal hizmetler dünyasında müşterilerin karlı şekilde  kazanımı, elde tutulması ve büyütülmesi konularını kapsayacak şekilde  pazarlama ve müşteri İlişkileri yönetimi alanında ilgili altyapıyı sağlamaktır.

Yatırım Bankacılığı (Seçmeli)

Dersin amacı katılımcılara yatırım bankacılığının temel ugulamalarını öğretmek ve yatırım bankacılığını etkileyen piyasaların ve düzenlerin çalşma esasları hakkında temel bilgileri sunmaktır.

İleri Finansal Yönetim

Bu dersin amacı, temel finans prensiplerinin, çokuluslu şirketlerde ve uluslararası piyasalarda vaka analizleriyle beraber uygulanmasıdır. Böylece uluslararası finansmana özgü boyutları hesaba katarak yerel işletme finansmanı tarafından kazanılan değerleme yöntemlerinin kurulumunu ve genişlemesini sağlar. Ders, özellikle politik risk ve kur riski gibi faktörleri de göz önünde bulundurarak uluslararası yatırım ve finansman kararlarının doğru verilebilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede çokuluslu şirketlerde risk yönetimine ilişkin temel finansal yöntem ve ürünlerin kullanımı da dersin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Banka ve Bankadışı Finansal Kurumlarda Pazarlama Stratejileri

Bu ders finansal hizmetlere ilişkin temel pazarlama kavramlarını ve bu hizmetleri efektif bir şekilde hedef müşteriye pazarlamak için strateji geliştirmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır.

Tez Savunması veya Devlet Komisyon Sınavı

Merak Edilenler

1. UARD’da uzaktan öğrenme nasıl gerçekleşiyor?

UARD’de uzaktan öğretim  kişinin kendi öğrenme zamanını yönetebildiği, işbirliği araçları üzerinden diğer öğrencilerle ve akademisyenlerle iletişim kurabildiği, sadece tek bir mekana bağlı kalmadan derslere erişebileceği platformlar üzerinden gerçekleşiyor. ‘UARD Online Öğrenme Platformu’ üzerinden ulaşabildiğiniz görsel-işitsel öğrenme materyalleri, dokümanlar, sunumlar, forum, quiz gibi eşzamansız öğrenme araçları öğrenmenize yardımcı olmak amacıyla öğretim elemanları tarafından hazırlanarak platforma aktarılıyor. Ayrıca eşzamansız öğrenme araçları her hafta eşzamanlı ‘canlı dersler’le destekleniyor. Canlı ders video kayıtları, dersleri dilediğiniz zaman tekrar etmeniz ve izleyebilmeniz için her hafta platforma aktarılıyor.

2. Uzaktan öğretim hangi adaylar için daha uygun?

Uzaktan öğretimi iş yoğunluğu yaşayan ya da çeşitli sebeplerden dolayı kampüs derslere gelemeyen adaylar tercih eder. Bireysel bir çalışma isteyen adaylar için idealdir.

3. Öğretim elemanları ile nasıl iletişim kurarım?

Öğretim elemanları ile email ve telefon yoluyla iletişime geçebiliyorsunuz. 

4. Ders programı ne kadar esnek?

Zorunlu dersler tüm öğrencilerin alacağı dersler olduğundan her dönem açıktır. Seçmeli dersler her dönem değişebilir ve yenileri açılabilir. 

5. Derslere ne kadar vakit ayrılması gerekir?

Derslerde başarılı olunması için ders başına haftada 3-5 saatinayrılmasını tavsiye ederiz.

6. Programın tamamlanması ne kadar sürer?

Programın süresi sekiz dönem yani dört yıldır. Dileyenler bireysel eğitim planınageçerek üç yılda da eğitimlerini tamamlayabilirler. 

7. Ödevler ve sınavların ders notundaki payı ne kadar?

İşletme Yönetimi uzaktan öğretim programındaki derslerde ağarlıklı olarak final notunun %80’ni  final sınavı oluşturmaktadır. Geriye kalan %20‘si ise ödevler, ara sınavlar, quizler, aktif katılımya da projerlerle tamamlanabilir.

8. Final sınavları nerede yapılır?

Öğrenciler final sınavları için üniversitenin Plovdiv yerleşkesine gelmek zorundadırlar. Her dönem sonunda bir hafta sonu final sınavları gerçekleşir. 

9.Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitimde alınan diplomada ve statüde bir fark var mı?

Uzaktan eğitimde alınan diploma ile örgün eğitim diplomasında statü olarak bir fark bulunmamaktadır.Diplomalara “Uzaktan Öğretim” ibaresi eklenir.

10. Kabul edilen uluslararası İngilizce dil sertifikaları hangileridir? Enstitünün İngilizce muafiyet sınavı var mıdır?

Uluslararası kabul gören İngilizce dil sertifikaları

 • TOEFL yazılı sistemde 550
 • TOEFL bilgisayar tabanlı sistemde 230
 • TOEFL internet tabanlı istemde 80
 • IELTS (akademik) sınavından reading notu en az 6.00 olmak koşuluyla toplam 6,5
 • CAE, CPE ve FCE sınavlarından A, B, C notu

NEW BRAND SOPHIA Language School English Proficiency and Placement Testi vererek İngilizce hazırlık eğitiminden muaf olursunuz.

 

11. Yurtdışından uzaktan öğretim yolu ile alınan diplomalar YÖK tarafından tanınmakta mıdır? Diplomalara denklik verilmekte midir?

5 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30261

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMAVE DENKLİK YÖNETMELİĞİ

Uzaktan öğretim tanıma ve denklik işlemleri

MADDE 10 – (1) Uzaktan öğretim programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerinde, örgün eğitim için geçerli olan inceleme esaslarına ek olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Uluslararası anlaşmalarla kurulan yükseköğretim kurumlarındaki veya resmî dili Türkçe olan ülkelerdeki uzaktan öğretim programları hariç olmak üzere yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim program dilinin Türkçe olmaması.

b) Uzaktan öğretim programı kazanımlarının aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımları ile uyumlu olması.

c) Uzaktan öğretim programının mezuniyet için gerekli kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün eğitim programının kredi toplamına eşit veya toplamından daha fazla olması.

ç) Mezun olunan uzaktan öğretim programının karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması.

d) Öğrenim görülen dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puanların alınmış olması.

(2) Uzaktan öğretim yoluyla mezun olunan programın kazanımları ile aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımlarının değerlendirilmesi neticesinde alınan eğitimin veya kazanımlarının yetersizliği ile ilgili şüphe oluştuğunda başvuru sahibi, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde SYBS işlemlerine tabi tutulur.

 

Yönetmeliği incelemek içinhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-4.htm

12. Normal (örgün) eğitim ile uzaktan eğitim arasında farklar nelerdir?

Hukuki olarak uzaktan öğretim ve örgün eğitim arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Sadece uzaktan eğitim öğrencileri üniversiteye devam zorunluluğu taşımazken, örgün eğitim öğrencileri devam zorunluluğu taşımaktadır. Görülen dersler ve içerikleri birebir aynı olup, uzaktan eğitim programlarında internet üzerinde verilebilecek şekilde düzenlenmiştir.

13. Önlisans eğitimi uzaktan öğretim ile lisans eğitimine tamamlanır mı?

Evet.Önlisans mezuniyetinizin iktisadi ve yönetim bilimlerinden olmak kaydıyla. 

14. Başka bir üniversitede alınan dersler sayılır mı?

Evet. Eğitim alınan üniversite akredite ise ve transfer olduğunuz program ile müfredat uygunluğu mevcut ise, alınan dersler sayılır.

Bulgaristan'da Eğitim | Bulgaristan'da Üniversite