Bakış Açınız Bizimle Değişecek!

Bakış Açınız Bizimle Değişecek!

Bildiğiniz gibi küreselleşen ve bilgi ekonomisine giden bir dünyada rekabet, her alanda olduğu gibi iş gücü piyasasında ve bilgi isçileri arasında da her geçen gün artmaktadır. Mezuniyet sonrası iş hayatıyla tanışan kişi için artık diploma yeterli olmamakla birlikte, kişide yabancı dil, öz güven, duygusal zeka, yaratıcılık gibi yetkinlikler de aranmaktadır. Uzun yıllarımızı alan ortaöğretim ve üniversite eğitim süreci, bireysel gelişimimize ilgili yeterli donanımı elde etmemize yardımcı olmamaktadır. Bireylerin bilgiye ulaşmaları için yabancı dil ve özellikle İngilizceyi bilmeleri şart olmuştur. Hatta iyi bir yabancı dil bilgisinin de yanında iyi bir iş bulabilmek ve de işini koruyabilmek için yurtdışı mastır eğitimi de artık zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle, Türkiye’den yurtdışına çıkan öğrenci sayısı her yıl katlanarak artmaktadır.

Vasko Hristov Eğitim Danışmanı

Bu kapsamda, Sophia Academy olarak Bulgaristan’da eğitim almaya gelecek öğrencilere hizmet verirken göz önüne aldığımız başlıca kriterler; kalite, istihdam edilebilirlik, ulaşılabilirlik, finanse edilebilirlik, güvenlik ve yaşam tarzıdır.

Unutmayın ki, Bulgaristan’da eğitim sistemi ve üniversiteler hakkında çok değişik şeyler duyabilirsiniz, fakat bu duyumlar, her konuda olduğu gibi bakış açısına bağlı olarak değişir. Amerika’da aynı üniversiteden mezun iki arkadaşı dinlerken, birinden olumlu diğerinden olumsuz izlenimler alabilirsiniz. Hapishanede bulunan iki arkadaştan biri pencereden bakınca yerdeki çamuru görüyorken, diğeri gökyüzünü görür.Velhasıl, bakış sizin olduğu müddetçe, açısını da doğru ayarlamayı unutmayın. Peki, bunun yolu nereden mi geçer? Tabi ki de, bizim gibi kendini ispatlamış akredite bir danışmanlık kurumu ile yürümekten.

Vasko Hristov

Bakış Açınız Bizimle Değişecek! Sophia Academy

Bulgaristan’da Üniversite | Bulgaristan’da Eğitim