BAELAC

BULGARİSTAN EĞİTİM DANIŞMANLARI ve YABANCI DİL EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ

BAELAC

Bulgarian Association of Educational & Language Agencies Consultants

“We don’t build network. We build PEOPLE. And then people build the network.”

Neden Kuruldu?
Bunun gerekçelerini sizlere uzun uzun da anlatabiliriz, fakat bazen az sözle çok şey de ifade edilebilir…Mesela, neden kurulduk sorusunun en doğru cevabı “ARTIK YANLIŞLARI DÜZELTME ve İŞİ EHLİNE VERME ZAMANININ GELDİĞİ” dir. Veya artık EHLİYET ve LİYAKAT eksenli hizmet alma vaktinizin geldiğidir. Sizce de öyle değil mi?

Bulgaristan Eğitim Danışmanları ve Yabancı Dil Kurumları Derneği

Bulgaristan Eğitim Danışmanları ve Yabancı Dil Eğitim Kurumları Derneği üyesi her firma,

 • Gerçek rolünün oluşturmuş olduğu katma değer ile ölçüldüğünü bilir.
 • Doğru sorular sorarak ve doğru bakış açısına sahip birisi olarak öğrenciler için zor olanı kolaylaştırır.
 • Öğrencisini iyi analiz ederek ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunar.
 • Aşk ve şevkle çalışır ve dürüstlükten asla taviz vermez.
 • Cevabını bilmediği soruları araştırır ama asla yalan söylemez, Bilmiyorum, kontrol etmem gerekir demekten asla çekinmez.
 • Kendi öğrencisi olmasa bile kendisine yardım için başvuran herkese yardım elini güler yüzle uzatır.
 • Devlet makamları ile asla münakaşa etmez, sadece istişare eder.
 • Her telefona cevap verir ve asla görüşmelerini ertelemez.
 • Ulusal ve uluslararası eğitim sektöründeki gelişmeleri sürekli takip eder.
 • Asla endişeye mahal vermez ve bir tek ölümün çözümü olmadığını bilir.
 • Girmiş olduğu her ortamda düzgün duruşu ile fark yaratır ve her zaman sevgi ve saygı ile karşılanır.
 • Tutamayacağı bir sözü asla vermez.
 • Profesyonel kuruluşlara üyedir ve hobileri vardır.
 • Parayı danışmanlık ücreti olarak değil, farklı bir bakış açısının ürünü olduğunu asla unutmaz.
 • Yapmış olduğu işin kul ile alakalı, dolayısı ile (H)hak ile alakalı olduğunu asla unutmaz.
 • Konuşmaktan çok dinlemenin makbul olduğunu bilir.
 • Asla nakliyecilik (söz taşıma) yapmaması gerektiğini bilir.
 • Ne yüceltir, ne de küçümser. Hakkıyla muamele eder.
 • Haklı olduğu mücadeleden asla korkmaz.
 • Öğrenci ve ailesiyle sürekli irtibatta olur.
 • En önemlisi de, “genel ahlak ve hizmet standartları” kurallarımıza her zaman tabidir.

Genel Ahlak ve Hizmet Standartları

Tüm çalışma arkadaşlarımızın tabii olduğu durumlardır.

Genel İlkeler

Eğitim rehberliği & danışmanlığı hususunda kariyer yapan ve kendini geliştirmek isteyen her iş arkadaşımız:

 • Rehberliğini yapmış olduğu her öğrenci ve öğrenci adayına, onunla ilgili olarak üstlenmiş olduğu her türlü görev için düzenli, dengeli ve detaylı bilgiler sunmak ve bunun ışığında da görevin sonuçlanmasına dair fikir ve önerilerini sunmak zorundadır.
 • Yüksek ahlak standartlarına sahip olmak ve bu durumu devam ettirmek zorundadır.
 • Fikir alışverişi ve özgürlüğüne önem vermek, öğrenci ile ilgili durumları çalışma arkadaşları ile istişarede bulunarak, öğrenci ile alakalı olan her konu ve durumu öncelikli işi olarak algılamak ve yapmak zorundadır.
 • Eğitim rehberliğinin kalitesini nasıl daha yükseltebiliriz sorusuyla alakalı araştırma ve geliştirme çabaları içinde olmak zorundadır.
 • İcra etmiş olduğu her işin yükümlülüğünü taşıdığını ve topluma karşı da sorumlu olduğunu bilmek zorundadır.

Değerler;

 • İş namusunu ve şahsi dürüstlüğü korumak ,akademik ortamda ve yaşadığı toplumda örnek bir kişilik sergilemek, öğrencinin haklarını savunmak,
 • Her detaya önem vererek öğrenciyi dikkatlice dinlemek ve bunun sonucunda da öğrencinin ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek,
 • Her zaman profesyonel yardım sağlama girişimi ve gayretinde bulunmak zorundadır.

KAİDE ve UYGULAMALAR

Profesyonel bir eğitim rehberliği hizmeti verirken, iş arkadaşlarımız;

 • Yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmadıkları konular hakkında risk alamaz ve taahhütte bulunamazlar. Firmadaki diğer mesai arkadaşları ile yapmış olduğu istişareler sonucunda da hala bir çözüm sunamıyorsa, müşteriyi kaybetme riskini göze alarak doğruyu söylemek zorundadırlar.
 • Üstlenmiş oldukları rehberlik hizmetlerinin içeriğini, sınırlarını, hizmet süresini ve tabiatını, sorumlulukların tahsisinin ve ödeme esaslarının nasıl yapılacağını müşterisine yazılı ve açık bir şekilde bildirmek zorundadırlar.
 • Sunmuş oldukları rehberlik hizmetlerine dair görüşmeleri ve sözleşmeleri yaparlarken, ahlak ve fazileti asla elden bırakamazlar.

Profesyonel bir eğitim rehberliği hizmeti verirken, danışman arkadaşımız;

 • Sözleşmede imzalamış olduğu maddeleri yerine getirerek,
 • Öğrencinin şahsen herkesçe bilinmesi gerektiğine inandığı bilgi ve malumatı kendisi kamuoyuna açıklamadan önce, öğrenciye dair her bilgiyi gizlilik içinde tutması gerektiğini bilerek,
 • Hizmete dair her türlü ürün, program ve önerileri öğrenci ile zamanında konuşup anlatarak,
 • Dikkatli bir planlama ile süreci sürekli analiz ederek ve etkili kontroller yaparak,
 • Sunmuş olduğu rehberlik hizmetine dair %100 sorumluluk alarak,
 • Rehberlik hizmet süresi sözleşmeye göre sona erse bile profesyonel yaklaşım ve hizmetini tekrar sunarak,
 • Taahhüt edilen tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi süresince öngörülemeyen değişiklikler söz konusu olduğunda öğrenci ile her detayı net bir şekilde konuşarak
 • Öğrencinin durumunu güvence altına almak zorundadır.

Rehberlik hizmeti boyunca;

 • Profesyonel bütünlük ve dürüstlüğünden taviz vermesini gerektirecek her türlü davranış ve ortamlardan kaçınır.
 • Tüm öneri ve görüşlerini güvenilir kaynaklardan elde ettiği verilere dayandırarak sunar.
 • Rehberliğini yaptığı kişinin yasal ve profesyonel haklarını her zaman gözetir.
 • Rehberlik çalışmaları hakkında konuşma ve tanıtım yapar iken eğitim rehberliği mesleğine uygun ve gerçekleri esas alarak yapar.
 • Kendisine ait olmayan bir bilgi, çalışma veya araştırmayı kullanırken veya bahsederken, eser sahibine atıfta bulunur ve belirtir.

HİZMET KALİTESİ GARANTİSİ

BAELAC üyesi her çalışanımız ve firmamız üstlenmiş olduğu eğitim rehberliği ve danışmanlığı hizmeti süresince;

 • Gerekli profesyonel tecrübeyi,
 • Profesyonel bilgi birikimine istinaden bağımsız kararlar alabilmeyi, öneri ve tavsiyelerde bulunabilmeyi,
 • Rehberlik sürecinin gidişatını öngörebilmeyi,
 • Proje planlayabilme ve yönetebilmeyi,
 • Verileri analiz edebilmeyi,
 • Değişik eğitim programları oluşturup, başarıyla sunabilmeyi,
 • Mükemmel bir derecede yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeyi

GARANTİ EDER!

BULGARİSTAN’DAKİ EĞİTİM DANIŞMANLIĞINI YENİDEN TANIMLADIK! ÇÜNKÜ EĞİTİM DANIŞMANLIĞINDA KALİTE AYRICALIK DEĞİL BİR HAKTIR! HAKKINIZI ALIN!

Bulgaristan Eğitim Danışmanları ve Yabancı dil Kurumları Derneği

NEDEN FARKLIYIZ ve İLKLERİN KURULUŞUYUZ?

 • Bulgaristan üniversitelerinin sözüm ona danışman firmaları ile sözleşmelerini haklı olarak iptal ettikleri bir ortamda, bizler çoğu üniversite ile sözleşme imzalamakla kalmadık ve tek yetkili olarak ödüllendirildik.
 • Bulgaristan’da “Eğitim Danışmanlığı ve Mentörlüğü Sertifika Programı” nı uygulayan ve sunan ilk kurum olduk.
 • Bulgaristan’da eğitim danışmanlığı konusunda, uluslararası standartlara uygunluk adına, eğitim danışmanının “Genel Ahlak ve Hizmet Standartları”nı oluşturan ve uygulayan tek kurum olduk.
 • Derneğimiz İngilizce hazırlık eğitimlerini Cambridge Üniversitesinin yabancı dil öğretim metotlarını kullanan Britanica Kurumunun tek yetkilisi ve iş ortağı oldu.
 • Bulgaristan tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgar Devleti yetkililerinin resmen tanıdığı ve muhatap aldığı ilk Eğitim Rehberleri Derneğini kurduk.
 • “Emeğe saygı” ve “haksız kazancın önüne geçilmesi” niyetiyle, Bulgaristan’daki ilk Türk Mütercim Tercümanlar Derneğini kurduk.
 • Yabancı dil eğitiminin ehemmiyetine inanan ekibimiz, İngilizce ve Bulgarca hazırlık sınıflarından sonra, bu dillere daha da yüksek seviyede hakim olmak isteyen öğrencilere Anatolia Language Academy ’de, Cambridge Üniversitesi sertifikalı Türk ve yabancı öğretmenler nezdinde devam imkanı sağladı.
 • Başarılı öğrencilere Anatolia Eğitim Vakfı işbirliği ile başarı bursu veren ilk kurum olduk.
 • Yine bir ilki gerçekleştirerek, öğrencinin kişisel ve akademik başarısını artıran, Öz geçmişini (CV) güçlendiren seminerler, çalıştaylar, ve söyleşiler düzenledik. Öğrencinin akademik ve sosyal hayatında fark oluşturan ve değer katan her türlü faaliyeti başarıyla yürüttük ve yürütmekteyiz.
 • Derneğimiz, Bulgaristan Türk Mütercim Tercümanlar ile ortaklaşa çalışarak, Türkçe, Bulgarca ve İngilizce dillerinde 7/24 simültane tercümanlık hizmeti sağlayan ilk ve tek kurum oldu.
 • Ücretli ve ücretsiz staj imkanı sunan ve kariyer planlaması yapan ilk ve tek kurum olduk.
 • Öğrencinin ailesi ve öğrencinin kendisi ile hizmet sözleşmesi imzalayan, öğrencinin ailesi ile sürekli irtibatta olan ve akademik gelişimini takip eden ilk kurum olduk.
 • Eğitim rehberliği hizmetlerinde VIP hizmet anlayışını sunan ve uygulayan ilk ve tek kurumuz.
 • Bulgaristan’daki ilk eğitim vakfını kurarak Türk gençlerinin kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunan tek kurumuz.
 • Bulgaristan Profesyonel Danışmanlar Federasyonuna üyeliği kabul edilen ilk ve tek Türk Derneğidir.
 • Kişisel ve profesyonel gelişim alanlarında sertifika ve diploma kursları sunan ilk ve tek Türk kurumuyuz.

KISACASI, BULGARİSTAN’IN KURUMSALLAŞAN FİRMALARINI BİR ARAYA GETİREN İLK ve TEK EĞİTİM KURULUŞUYUZ!

NEDEN Bulgaristan Eğitim Danışmanları & Yabancı Dil eğitim Kurumları Derneği Üyeleri?

Doğru okul ve doğru program…Bir eğitim danışmanlığı firmasının öğrencilerine sunduğu en önemli hizmet, hiç şüphesiz akademik danışmanlık hizmetidir. BAELAC akrediteli eğitim danışmanlığı hizmeti veren üye firmalarımız öğrencilerine akademik hedeflerine, kariyer amaçlarına ve kişisel özelliklerine en uygun okul ve programın belirlenmesindeki tecrübelerini sunmaktadırlar.

BAELAC FARKI

 • Bulgaristan’daki eğitim rehberliğini yeniden tanımladık.Eğitim rehberliğine ahlaki ve evrensel standartlar boyutunu kazandırdık
 • Alçak gönüllü ve sade duruşumuzla yükseldik.
 • Gücümüzü piyasadan değil öğrencimizden aldık.
 • Temsil ettiğimiz her üyeyi ve hizmet alan her öğrenciyi aynamız gördük
 • Bulgaristan’daki 70 yıllık Milli Spor Akademisi ve 50 yıllık Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi gibi kurumların işbirliği ve tek yetkili anlaşması imzaladığı ilk ve tek kuruluş olduk.
 • Üyelerimiz, öğrencilerimiz ve içinde yaşadığımız toplum için hiç de kolay olmasa bile her zaman en doğru olanı yapma ateşiyle yandık.
 • Eğitim rehberliğinde kalite ayrıcalık değil bir haktır dedik. Hakkınızı alın istedik.

BAELAC akrediteli danışmanlık firmalarını diğerlerinden ayırt eden 9 önemli özellik:

 1. Tecrübe: tüm üye firmalarımız profesyoneldir. Firma ve firma çalışanları, ulusal ve uluslararası eğitim rehberliği sektöründe en az 5 yıllık bir tecrübe geçmişine sahiptirler.
 2. Profesyonel Bütünlük ve Dürüstlük: Şeffaf bir rehberlik hizmeti sunan BAELAC akrediteli firmalarımız ailelerle, üniversitelerle, öğrenciler ile anlaşmalar imzalamaktadırlar. Bu anlaşmalara istinaden öğrenci en iyi ve doğru şekilde eğitim almayı düşündüğü kurum ve yönetim birimlerinde en doğru şekilde temsil edilmektedir.
 3. Tanıtım ve Reklamlarda Dürüstlük: BAELAC tanıtım ve reklamlarında ve üye firma sitelerinde öğrenci, aile veya öğretim kurumunu yanlış yönlendirecek bilgilere asla izin vermemektedir. Öğrenci ve aileyi doğrudan ilgilendiren ve karar almalarını sağlayan bilgi ve malumat net bir şekilde sunulmaktadır. Üye olmayan bazı firmalar müşteri kazanma amacıyla öğrenci ve aileleri yanlış yönlendirmektedir, Ahlak ve Standard Nızamnamesı tabi olan firmalarımız ise müşteri kaybetme riskini bile göze alıp her zaman doğruyu söylemektedirler.
 4. Eğitim Seviyesi: En az lisans mezunu olmayan İngilizce ve Türkçe dillerine iyi derecede hakim olmayan, akredite sürecini başarıyla tamamlamayan hiç bir kimse veya firma üyemiz olamaz.
 5. Gelişmeleri Takip Etmek: BAELAC olarak rehber firmalarımızın profesyonel gelişimine katkıda bulunmak için seminerler, çalış-taylar ve konferanslar düzenlemekteyiz. Eğitim sektöründeki son gelişmeleri ve değişiklikleri rehberlerimiz ve acentelerimiz ile paylaşarak sürekli doğru bilgi verme özelliklerinin devamını sağlamaktayız.
 6. Her Öğrenciye Yardım Hizmeti: Üyelerimiz kendi öğrencisi olmayan öğrenciler bile yardıma ihtiyaç duyduklarında her zaman yanındadırlar. Profesyonel olmayan kişi veya firmalar tarafından zor durumda bırakılan her öğrenciye her zaman yardıma hazırdırlar.
 7. Endişesiz ve Yersiz Bir Süreç Garantisi: BAELAC akrediteli kuruluşlar öğrencinin ailesi ve öğrenci ile görüşerek başlayan ve doğru okul, doğru programa yerleştirilmesine kadar olan sürecin sonlandırılmasına kadar sürekli yanlarında ve profesyonel desteklerine devam etmektedirler. Üye firmalarımız başarının sadece öğrencinin bir yere kayıt olmasıyla değil, doğru yere ve stressiz bir şekilde öğrencinin kabul edilmesi ile ölçüldüğünün farkındadırlar.
 8. Üniversitelerin Tercihi: Üye firmalarımız ve rehberleri, Bulgaristan genelindeki her üniversite tarafından saygı ve sevgiyle karşılanmaktadır.
 9. Yabancı Dil Öğrenme Garantisi: Her işin ehline verilmesinden yanayız, o yüzden köprü program (pathway) kuruluşlarımız Britanica ve Terra Theos Bulgaristan’da çalıştığımız üniversiteler tarafından yabancı dil eğitimi konusunda yetkilendirilmiştir.

ÜYELİK ŞARTLARI           

 • Bulgaristan kanunlarına istinaden kurulmuş ve Bulgaristan’da kayıtlı firma sahibi olmak;
 • Türkiye ve Bulgaristan’da ofisler- mülk sahibi ise tapu ibrazı, kiracı ise kıra kontratı;
 • Uluslararası standartlara uygunluk arz eden kalite yönetim sistemi – yetkilendirilmiş bir kurum tarafından verilen ve uluslararası geçerliliği olan sertifika ibrazı;
 • Danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilen kişilere karşı yükümlülüklerin yerine getirileceğine, Dernek Ahlak & Standartlar Nizamnamesine uyulacağına dair 15,000-30,000 Euro arasında banka teminatı;
 • Üye adayı firmanın ve sahibinin/yetkilisinin/ resmi borçlarının olmadığına dair borcu yokturbelge ibrazı;
 • Eğitim danışmanlık sektöründe tecrübe sahibi olunduğuna; profesyonelliğe, adil rekabete ve ortaklıkta sadakat sahibi olunduğuna dair ibraz edilecek evraklar:
 • En az beş Bulgar Üniversitesi Yönetiminden referans mektupları;
 • Danışmanlık hizmeti verilen en az 30 öğrenciden referans mektupları;
 • Danışmanlık hizmeti verilirken, Bulgaristan ve Türkiye’de ortaklaşa çalışılan veya bir şekilde iş ilişkisinde bulunulmuş en az beş firmadan referans mektupları;
 • Danışmanlık hizmeti verilmiş en az beş öğrencinin ailelerinden referans mektupları;
 • Türkiye ve Bulgaristan’da eğitim danışmanlık hizmeti sunan beş firmadan referans mektupları;
 • Dernek üyesi bir kuruluştan/firmadan/ referans.

Dernek üyesi adayı her kuruluş/firma/, Bulgaristan üniversiteleri ve Türk öğrenci adayları ile çalışacak olan personelinin listesini ibraz ederler. Bu listeye ek olarak ibraz edilecek evraklar:

 • Üniversite diploması;
 • Sertifikaları uluslararası geçerli kabul edilen kurumlardan Bulgarca ve Türkçe dillerine C1 seviyesinde hakim olunduğuna dair belge;
 • Adli Sicil Kaydı (Çifte vatandaş olanlar vatandaşı oldukları her iki ülkenin makamlarından alırlar);
 • Dernek tarafından organize edilen, komisyon sınavı ile biten ve aşağıdaki konuları içeren eğitimi tamamladıklarına dair belge:
 • Üniversitelerin idari yapısı, düzenleme ve yönetmelikleri, hak ve sorumlulukları;
 • Öğrencilerin sosyal ve günlük hayatı ve bu hayata dair hizmetler-idari ve yasal konular;
 • Sosyal toplumlar;
 • Ders dışı faaliyetler;
 • Aileler ile çalışma- ailelere yönelik hizmetler;
 • Finansal planlama ve yönetim;
 • Sigorta ve sağlık hizmetleri;
 • Kariyer planlaması, stajlar;
 • Network oluşturma;
 • Etik sorunlar ve yaklaşımlar;
 • Eğitim danışmalığı psikolojisi.
 • Tercüme faaliyetleri de sunan kuruluşun/firmanın/ Bulgaristan Sofya Konsolosluğu listesinde olduğuna dair belge;
 • Firma faaliyet raporu– çalışma prensipleri, işin ve hizmetlerin yapısı ve organizasyonu; aday öğrencileri ve ailelerine yönelik pazarlama stratejisi; çalışılan iller, bölgeler,ülkeler; yıllık firma stratejisi ve hedefler; risk analizi.

Söz konusu tüm evrakların ibrazı akabinde, 30 günlük süre zarfında evrakların ve ifadelerin doğruluğu hakkında Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Devleti’nde gerekli tüm araştırmalar yapılır ve aday kuruluşun/firmanın/ üyeliği konusunda olumlu veya olumsuz karar verilir.

Bulgaristan’da Üniversite | Bulgaristan’da Eğitim