Baelac ve Britanica İşbirliği

BAELAC ve BRITANICA İşbirliği

Sophia Academy’nin kurucularından olduğu BAELAC ( Bulgarian Association of Educational & Language Agencies and Consultants) ile Cambridge Sınavlarını yapma yetkisi bulunan İngilizce dil eğitim merkezi BRITANICA arasında işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.

BAELAC üye firmalarının da istifade edeceği bu işbirliği anlaşmasının amacı, BAELAC firmaları tarafından danışmanlık hizmeti verilen T.C. ve diğer uyruklu öğrencilerin İngilizce Dil & Akademik Hazırlık köprü programı ile Britanica’da eğitimini tamamlaması ve üniversiteye geçişte herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamasıdır.

Hazırlık yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Britanica Dil Sertifikası haricinde, uluslararası geçerli Cambridge Dil Sınavları’ndan birini de almaya teşvik edilecektir. Bu teşviğin amacı, Bulgaristan dışında başka bir AB üniversitesine transfer olmaya veya T. C. Üniversitelerinden birine yatay geçiş yapmaya karar veren öğrencinin transfer esnasında gerekli olan yabancı dil gerekliliğini peşinen bertaraf etmiş olmaktır.

Britanica ve BAELAC tarafından temsil edilen üniversiteler ile yapılan anlaşma gereği, Eylül 2018 itibariyle yüksek lisans veya doktora eğitimine başlayacakların İngilizce dil eğitimi de Britanica’da verilecektir.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan bu projenin ulvi gayesi, dünya standartlarında olanaklar sunan Britanica & NBS kampüsü aracılığı ile, yabancı dil sorununu çözmüş ve üniversitesinden başarı ile mezun olan, özgüven ve vizyon sahibi Türk gençlerinin öncelikle ülkelerine sonra da dünya toplumuna faydalı olmalarıdır.

Baelac ve Britanica Antlaşması

BRITANICA adına Nataliya Andonova, BAELAC adına ise İvanka Martinova sözleşmeyi imzalamıştır.

Bulgaristan’da Üniversite | Bulgaristan’da Eğitim