Avrupa Spor Başkenti, Sofya!

Avrupa Spor Başkenti, Sofya!

Sofya, ACES Europa tarafından Avrupa’nın 2018 Spor Başkenti seçildi. Bu seçimin temelinde , “şehrin herkes için spora uygunluğu, sağlıklı yaşam için şartların ve alt yapının varlığı ve Avrupai eğitim imkanlarının sunulması" yatmaktadır.

Avrupa Birliği Başken ve Şehirler Spor Federasyonu.

Bulgaristan’da Eğitim | Bulgaristan’da Üniversite